Dropbokse for nedkast - nem sortering af affald

Det er muligt at indsamle affald via dropbokse og eventuelt have en komprimator under platformen til efterbehandling.
Oppe på platformen er der placeret dropbokse / indkastningssøjler for nedkast af diverse materialer.
Under platformen er der et rum for opsamling fra dropboksene.

Dropbokse på platformen

Rummet under platformen