DIREKTE GJENVINNING

Dedikerte områder til direkte gjenvinning og oppsirkulering

Modulo Systems sørger for å integrere direkte gjenvinning på gjenvinningsstasjonen, slik at avfallet går et steg opp i avfallshierarkiet fra «annen nyttiggjøring» til «gjenbruk», og dermed hjelper Modulo Systems kommuner og forsyningsselskaper med å oppfylle verdensmål 12.5.1.

Gjenvinningsstasjonene er i rivende utvikling, og hos Modulo Systems forstår vi hvor mye bærekraftig potensiale som ligger i direkte gjenvinning av avfall. Svært mye av avfallet vi kaster, representerer faktisk en verdi. Derfor er det viktig å inndra og engasjere brukerne i den grønne omstillingen og utnytte verdien mest mulig ved å bygge inn direkte gjenvinning i selve designløsningen.

Hos Modulo Systems tilbyr vi kompetent rådgivning og sparring som kombinerer visjoner og fremtidskrav til en moderne gjenvinningsstasjon – særlig når det handler om grønn omstilling av avfallssektoren, hvor målet er en klimanøytral avfallssektor innen 2030.

Ønsker dere mer fokus på gjenbruk og direkte gjenvinning, så kan vi hjelpe med å legge rammene for dette på gjenvinningsstasjonen.

Modulkonseptet vårt er svært fleksibelt og sikrer en komplett utnyttelse av den moderne gjenvinningsstasjonen, hvor det legges vekt på bærekraft med dedikerte områder til gjenbruk og direkte gjenvinning.

Øk direkte gjenvinning

Avfall er ikke lenger noe som vi bare skal kvitte oss med. Fremtidens gjenvinningsstasjon skal styrke fokus på direkte gjenvinning, hvor det skapes spesielle rom til formålet og hvor avfall som kan gjenbrukes, kan leveres til direkte gjenvinning.

Vi kan gi rådgivning om en funksjonell og kreativ innredning av plassen. Dette kan også omfatte gjenbruksbutikker, byttesentre og verksteder med henblikk på renovasjon, bytte og videresalg, hvor brukere og virksomheter får mulighet til å levere ting som andre kan få glede og nytte av. På den måten skapes en totalopplevelse, hvor gjenvinningsstasjonen innbyr til besøk og blir et sted man ønsker å oppholde seg i lengre tid.

Ansvarlig forbruk og produksjon

Sikrer “Ansvarlig forbruk og produksjon”, slik at avfallsproblemet blir vesentlig redusert gjennom forebygging, reduksjon, gjenvinning og gjenbruk.

Et eksempel på direkte gjenvinning kan være en sofa som er for god til å kastes. Den kan i stedet gå til direkte gjenvinning, slik at en annen bruker/organisasjon kan få glede av den i mange år fremover.

I tillegg skaper en gjenbruksbutikk også arbeidsplasser, og den kan være en mulighet til å oppfylle verdensmål 8.5, som handler om anstendig arbeid for alle, uansett alder, bakgrunn og nedsatt funksjonsevne.

FORDELAR VED DIREKTE GJENVINNING

 • Utviser samfunnsansvar
 • Skaper arbeidsplasser (pensjonister, fleksible jobber)
 • Reduserer avfallsmengden
 • Øker antall besøkende
 • Skaper en totalopplevelse for brukerne
 • Inndrar brukerne i den grønne omstillingen
 • Minsker CO2-utslippet
 • Skaper inntektskilde

Oppsirkulering

Oppsirkulering, upcycling, gjenbruk – kjært barn har mange navn. Hos Modulo Systems følger vi utviklingen og jobber med bærekraftige og miljøriktige løsninger. Vi er inspirert av den bærekraftige trenden, og samarbeider med dyktige designere og ingeniører om å imøtekomme deres behov for innovativ gjenvinning av ressurser.

Skap inntekter og miljømessig gevinst ved å legge de riktige rammene for etablering av verksteder for renovering av f.eks. gamle sykler, møbler, harde hvitevarer mv. med sikte på videresalg.
Mulighetene er mange, og bare fantasien setter grenser. Vi tilbyr profesjonelle konsulenttjenester som hjelper kundene våre til å velge de riktige løsningene i byggeprosjekter – også når det gjelder spesielle ønsker om f.eks. rom for kreativitet og oppsirkulering på gjenvinningsstasjonen.

FORDELER VED OPPSIRKULERING

 • Skaper arbeidsplasser (pensjonister, fleksible jobber)
 • Livskvalitet for medarbeidere på verksteder
 • Miljømessig gevinst
 • Sparer på destruksjon av produktene
 • Livssyklusvurdering / forlenget levetid
 • Skaper inntektskilde
 • Gjenbruk av diverse materialrester