DIREKTE GENBRUG

Dedikerede områder til direkte genbrug og upcycling

Modulo Systems sørger for at integrere direkte genbrug på genbrugsstationen, således at affaldet går et skridt op i affaldshierarkiet fra ”anden nyttiggørelse” til Genanvendelse, og derved hjælper  Modulo Systems’ kommuner og forsyningsselskaber med for at opfylde verdensmål 12.5.1.

Genbrugspladserne er i rivende udvikling og hos Modulo Systems forstår vi vigtigheden af det bæredygtige potentiale i direkte genbrug af affald. Meget af det affald vi smider ud, repræsenterer rent faktisk en værdi, og derfor er det vigtigt at inddrage og engagere borgerne i den grønne omstilling og udnytte dette til fulde ved at tænke direkte genbrug ind i selve design-løsningen.

Hos Modulo Systems tilbyder vi kompetent rådgivning og sparring, som kombinerer visioner og fremtidens krav til den moderne genbrugsplads – især når det handler om grøn omstilling af affaldssektoren, hvor målet er en klimaneutral affaldssektor i 2030.

Ønsker I større fokus på genanvendelse og direkte genbrug, så lad os hjælpe med at skabe rammerne på genbrugspladsen.

Vores modulkoncept er yderst fleksibelt og sikrer en komplet udnyttelse af den moderne genbrugsplads, hvor der lægges vægt på etablering af dedikerede områder til netop genanvendelse og direkte genbrug.

Øg det direkte genbrug

Affald er ikke længere noget der bare skal skaffes af vejen, og fremtidens genbrugsplads skal fokusere på en øgning af direkte genbrug, hvor der indrettes specielle rum til formålet og hvor genanvendelige effekter kan afleveres til direkte genbrug.

Lad os rådgive om en funktionel og kreativ indretning af pladsen til også at omfatte genbrugsbutikker, byttecentre og værksteder med henblik på renovation, bytte og videresalg, hvor borgere og virksomheder får mulighed for at aflevere ting som andre kan få glæde og gavn af. På den måde skabes en totaloplevelse, hvor genbrugspladsen indbyder til besøg og bliver et sted man ønsker at opholde sig i længere tid.

Ansvarlig forbrug og produktion

Sikrer ”Ansvarlig forbrug og produktion”, således at affaldsgenereringen reduceres væsentligt gennem forebyggelse, reduktion, genvinding og genbrug.”

Et eksempel på direkte genbrug kunne være sofaen, som er for god til at smide ud og kan stilles til direkte genbrug, hvorefter en anden borger/organisation kan få glæde af denne i mange år fremover.

Derudover skaber en genbrugsbutik også arbejdspladser og kan være en mulighed for at tilbyde opfyldelse af verdensmål 8.5, som handler om anstændigt arbejde for alle, uanset alder, baggrund eller personer med handicap.

FORDELE VED DIREKTE GENBRUG

 • Udviser samfundsansvar
 • Skaber arbejdspladser (pensionister, fleksjobbere)
 • Reducerer affaldsmængden
 • Øger besøgstallet
 • Skaber en totaloplevelse for brugerne
 • Inddrager borgerne i den grønne omstilling
 • Mindsker CO2 udledningen
 • Skaber indtægtskilde

Upcycling

Upcycling, opbrug, genbrug – kært barn har mange navne. Hos Modulo Systems følger vi med udviklingen og har fokus på bæredygtige og miljørigtige løsninger. Vi er inspireret af den bæredygtige tendens, og samarbejder med dygtige designere og ingeniører om at imødekomme netop jeres behov for innovativ ressourcegenanvendelse.

Skab indtægt og miljømæssig gevinst ved at skabe de helt rigtige rammer med fokus på etablering af værksteder for renovering af f.eks. gamle cykler, møbler, hårde hvidevarer mv. med henblik på videresalg.
Mulighederne er mange og kun fantasien sætter grænser. Vi tilbyder professionelle konsulentydelser, som hjælper vores kunder til at vælge de rigtige løsninger i forbindelse med byggeri – også når det handler om at imødekomme særlige ønsker til indtænkning af rum for kreativitet og upcycling på genbrugspladsen.

FORDELE VED UPCYCLING

 • Skaber arbejdspladser (pensionister, fleksjobbere)
 • Livskvalitet for medarbejdere på værksteder
 • Miljømæssig gevinst
 • Sparer på nedbrydning af produkterne
 • Livscyklus-vurdering / forlænget levetid
 • Skaber indtægtskilde
 • Genbrug af diverse materialerester