DIREKT ÅTERVINNING

Särskilda områden för direkt återvinning och upcycling

Modulo Systems säkerställer att direkt återvinning integreras vid återvinningsstationen så att avfallet tar ett steg upp i avfallshierarkin från ”annan nytta” till återvinning, vilket innebär att Modulo Systems hjälper kommuner och allmännyttiga företag att uppfylla de globala målen 12.5.1.

Återvinningscentralerna utvecklas i rasande fart och på Modulo Systems förstår vi att direkt återvinning av avfall har en hållbarhetspotential. Mycket av det avfall vi slänger har faktiskt ett värde, och därför är det viktigt att involvera och engagera medborgarna i den gröna omvandlingen och utnyttja detta till fullo genom att tänka in direkt återvinning i själva designlösningen.

På Modulo Systems erbjuder vi kompetent rådgivning och sparring där visioner och framtidens krav på den moderna återvinningscentralen kombineras – särskilt när det gäller grön omställning av avfallssektorn, där målet är en klimatneutral avfallssektor 2030.

Om du vill ha större fokus på återvinning och direkt återvinning – låt oss hjälpa till att skapa ramarna för återvinningscentralen.

Vårt modulkoncept är mycket flexibelt och garanterar att hela den moderna återvinningscentralen utnyttjas med betoning på hållbarhet med särskilda områden för återanvändning och direkt återvinning.

Öka den direkta återvinningen

Avfall är inte längre något som bara behöver bortskaffas, och framtidens återvinningscentraler måste fokusera på en ökning av den direkta återvinningen, där särskilda utrymmen inrättas för ändamålet och där återanvändbara saker kan överlämnas för direkt återvinning.

Låt oss ge råd om en funktionell och kreativ utformning av utrymmet så att det även omfattar återvinningsbutiker, bytescenter och verkstäder för renovering, byte och återförsäljning, där kommuninvånare och företag ges möjlighet att överlämna saker som andra kan få glädje och nytta av. På så sätt skapas en totalupplevelse där återvinningscentralen bjuder in till besök och blir en plats där en gärna stannar länge.

Ansvarsfull konsumtion och produktion

Säkerställer ”ansvarsfull konsumtion och produktion” så att avfallsgenereringen minskas avsevärt genom förebyggande, minskning, återvinning och återanvändning.

Ett exempel på direkt återvinning kan vara soffan som är för bra för att kastas och som kan ställas in till direkt återvinning så att en annan medborhare/organisation kan njuta av den i många år framöver.

Dessutom skapar en återvinningsbutik också arbetstillfällen, vilket kan vara en möjlighet att uppfylla det globala målet 8.5, som handlar om anständigt arbete för alla, oavsett ålder, bakgrund eller funktionsvariation.

FÖRDELAR MED DIREKT ÅTERVINNING

 • Visar samhällsansvar
 • Skapar jobb (pensionärer, flexjobb)
 • Minskar mängden avfall
 • Ökar antalet besökare
 • Skapar en totalupplevelse för användare
 • Bjuder in medborgarna till den gröna omvandlingen
 • Minskar koldioxidutsläppen
 • Skapar inkomstkällor

Upcycling

Upcycling, omvandling, återvinning – kärt barn har många namn. På Modulo Systems följer vi utvecklingen och fokuserar på hållbara och miljövänliga lösningar. Inspirerade av den hållbara trenden arbetar vi med skickliga designers och ingenjörer för att möta just dina behov av innovativ resursåtervinning.

Skapa inkomster och miljövinster genom att skapa precis rätt ramar, med fokus på inrättandet av verkstäder för renovering av exempelvis gamla cyklar, möbler, vitvaror etc. för återförsäljning.
Möjligheterna är många och bara fantasin sätter gränser. Vi erbjuder professionella konsulttjänster, som hjälper våra kunder att välja rätt lösningar för byggverksamheter – och vi tillgodoser även speciella önskemål om att få med utrymmen för kreativitet och upcycling på återvinningscentralen.

FÖRDELAR MED UPCYCLING

 • Skapar jobb (pensionärer, flexjobb)
 • Livskvalitet för anställda i verkstäder
 • Miljövinster
 • Minskad nedbrytning av produkter
 • Livscykelbedömning/förlängd livstid
 • Skapar inkomstkällor
 • Återvinning av olika materialrester