DET VISUELLE UTTRYKKET

Skap en totalopplevelse for brukeren – også rent visuelt

Modulo Systems bringer estetikk og bærekraftige løsninger til gjenbruksstasjonen. I samarbeid med arkitekter og samarbeidspartnere kommer Modulo Systems med kreative tilbakemeldinger på det estetiske designet av gjenvinningsstasjonen. Vi setter vår ære i bringe design, estetikk og bærekraft inn i alle aspekter av designet.

Den moderne gjenvinningsstasjonen er ikke lenger bare et sted man oppholder seg i så kort tid som mulig. Ved hjelp av visuell nytenking og innredning av plassen, bidrar vi til at folk faktisk ønsker å bli litt lenger, noe som fremmer en bedre sorteringskultur og dermed gir en økt korrekt sorteringsgrad.

Vi veileder kundene med særlig fokus på gjenvinning av ressurser og sirkulær økonomi, hvor de ytre rammene som arkitektur, belysning, grønne områder og overdekke går «hånd i hånd».

Modulo Systems bidrar ved å skape en totalopplevelse for brukeren. Utover å legge rammene for funksjonalitet og brukervennlighet – legger vi også vekt på det visuelle og estetiske uttrykket.

Alt med verdensmålene og menneskelige verdier for øye.

Den moderne gjenvinningsstasjonen er ikke lenger bare et sted man oppholder seg i så kort tid som mulig. Ved hjelp av visuell nytenking og innredning av plassen, bidrar vi til at folk faktisk ønsker å bli litt lenger.

MULIGHETER

  • Isetting av dører i moduler
  • Bekledning av fasader
  • Oppsirkulert kunst og fasader
  • Belysning og overdekke
  • Grønne arealer og innsjøer
  • Beplantning og anleggsarbeid
  • Informativ skilting
  • Grønne takflater