DET VISUELLA UTSEENDET

Skapa en totalupplevelse för användaren – även visuellt

Modulo Systems ser till att föra in estetik och hållbara lösningar på återvinningsstationen. Modulo Systems arbetar med arkitekter och samarbetspartners och kommer med kreativa idéer avseende återvinningsstationens estetiska design. Vi är stolta över att ha med design, estetik och hållbarhet i alla aspekter av designen.

Den moderna återvinningscentralen är inte längre bara en plats där man stannar så kort tid som möjligt. Genom visuell omprövning och utformning av platsen bidrar vi till det faktum att människor faktiskt vill stanna lite längre, vilket främjar en bättre sorteringskultur, vilket i sin tur ökar den korrekta sorteringsgraden.

Vi ger kunderna ett särskilt fokus på återanvändning av resurser och cirkulär ekonomi, där externa ramar som arkitektur, belysning, grönområden och övertäckning går ”hand i hand”.

Modulo Systems bidrar till att skapa en totalupplevelse för användaren där, förutom att vi skapar ramverket för funktionalitet och användarvänlighet – också betonar det visuella och estetiska uttrycket.

Allt med de globala målen de och mänskliga värdena i åtanke.

Den moderna återvinningscentralen är inte längre bara en plats där man stannar så kort tid som möjligt. Genom visuellt nytänkande och inredning av centralen bidrar vi till det faktum att människor faktiskt vill stanna lite längre.

MÖJLIGHETER

  • Isättning av dörrar i moduler
  • Beklädnad av fasader
  • Upcyclad konst och fasader
  • Belysning och täckning
  • Grönområden och sjöar
  • Plantering och anläggningsarbeten
  • Informativ skyltning
  • Gröna takytor