Vælg mellem to typer workshops

Begge workshops har det til fælles, at de giver mulighed for, at alle interessenter på projektet samles og bidrager til udformningen af den nye genbrugsplads ved hjælp af ’byggeklodser’.

Når det kommer til udvikling og etablering af en ny genbrugsplads, kan processen være omfattende og kompleks. Der er mange faktorer, der skal tages i betragtning i udformning, design, planlægning og drift af en kommende, fremtidssikker og moderne genbrugsplads.

Vores opgave er at lede jer trygt og sikkert gennem hele processen, og vi trækker på mange års erfaring inden for udvikling og etablering af moderne genbrugspladser. Et af de tiltag som har har vist sig at have stor  succes, er vores unikke koncept med afholdelse af workshops meget tidligt i fasen.

BASIS WORKSHOP
Med ingeniør

Ved den ordinære workshop deltager jeres repræsentanter (ledelse, medarbejdere osv.) samt en ingeniør fra Modulo Systems.

Den ordinære workshop har primært fokus på de basale og grundlæggende behov for en velfungerende og effektiv genbrugsplads med henblik på teknik, udformning og indretning, og ikke så meget fokus på genbrugspladsens visuelle udtryk.

Workshoppen omfatter en præsentation af de definerede spilleregler for projektet. Derefter præsenteres nogle idéer, som udgangspunkt for den videre udformning og indretning af genbrugspladsen. Deltagerne opdeles i mindre grupper, som skal arbejde med og senere præsentere deres forslag til løsninger. Fordele og ulemper ved hvert enkelt forslag diskuteres herefter i plenum.

Vi sørger for, at deltagerne aktivt inddrages med deres viden og erfaring i processen, og vi går i dybden med hele anlægget, herunder placeringen af containere, faciliteter i eller tæt på anlægget samt optimering af driften.

Målet på workshoppen er at få skabt byggestenen til en moderne genbrugsplads. Ved workshoppens afslutning foreligger en skitse-tegning, som efterfølgende ligger til grund for udarbejdelse af endelig tegning af projektet, udarbejdelse af tilbud, installationsproces mv.

VISIONÆR WORKSHOP
Med ingeniør, arkitekt & designer

Ved den udvidede workshop deltager jeres repræsentanter samt Modulo Systems og Torstensson Art & Design bureau.

Ved den udvidede workshop, som udover at indeholde alt fra basis workshoppen, bringer vi en helt ny dimension ind i planlægningen når det gælder det visuelle udtryk i form af design, arkitektur, grafisk form, udsmykning og kunst. Ønsker man at lægge større vægt på pladsens visuelle og kreative udtryk, udsmykning mv. , og på at skabe en mere enestående bruger- og kundeoplevelse af genbrugspladsen som helhed, bør man vælge den udvidede workshop.

Målet på workshoppen er at få skabt  byggestenen til en moderne genbrugsplads, som ikke blot opfylder kravene til affaldshåndterings-behovene, men som også opfylder ønsket om at gøre genbrugspladsen til et smukt og indbydende sted, hvor folk kan lide at komme og som inspirerer og glæder de besøgende. Dette omfatter alt fra materialevalg, farvevalg og udseende, til udsmykning og integrering af bl.a. upcyclet kunst, facader, naturlige søer, anlæggelse af grønne områder og fremmelse af biodiversitet.

Den udvidede workshop foregår ved et tæt samarbejde mellem jer, ingeniører, arkitekter og designere, som aktivt deltager i workshoppen, med det formål at skabe en genbrugsplads, der ikke kun er velfungerende og effektiv, men også visuelt imponerende.

Uanset hvilken workshop der vælges, ser vi frem til at udforske kreative ideer og samarbejde om skabelsen af jeres kommende genbrugsplads.

Workshop

Sammen skaber vi jeres genbrugsplads

Vores effektive workshop er et unikt værktøj i designfasen. Det er afgørende i processen, at alle interessenter inddrages, og netop gennem workshoppen får alle en chance for at bidrage, hvilket skaber dynamik og aktiverer ideer og løsninger, som ellers måske ville blive overset.

Workshop 3

En vellykket workshop er nøglen

Vores workshops er meget værdifulde og informative, og de giver deltagerne god indsigt og forståelse for, hvordan en genbrugsplads fungerer i hverdagen. En vellykket workshop får deltagernes forskellige perspektiver til i sammenspil at opnå workshoppens formål.

Alle inddrages i processen

Som udgangspunkt kan der deltage op til 12 personer i workshoppen. Udvælgelsen af deltagere handler om at sikre deltagelse af de ’rette’ personer, for at opnå den højst mulige viden, beslutningskompetence og kvalitet inden for de områder, som processen omhandler.

Gruppens konklusioner danner grundlaget for, at vi udarbejder et skitseforslag, der præsenteres for ledelsen, og vejen frem aftales. Forslaget skal udformes med henblik på fremtidige behov, hensyntagen til den daglige drift og kundernes oplevelse af stedet, men hvor ledelsens og medarbejdernes input præger resultatet.

Gældende for begge af vores workshops, er at de giver mulighed for at interagere og samarbejde med eksperter inden for det specifikke område – dog udskiller den udvidede workshop sig ved – udover at omfatte deltage af ingeniør, også deltagelse af arkitekt og eventuel designer.