MODULO CONTAINERMATTA

Kommuner, kommunalförbund och private kunder i de nordiska länderna använder containermattor på sina återvinningscentraler för att spara underlaget och minimera buller från hanteringen av containrar.

KVALITETER

Skyddar underlaget

Modulo containermatta skyddar alla underlag mot slitage och skador från hantering av containrar, och ger samtidigt en viss viktfördelning så att sättningsskador under rullarna undviks.

Minimerar buller

Modulo containermatta dämpar i väsentlig grad buller från container-Hanteringen – till glädje för grannar i närmiljön, medarbetare och användare av platsen.

Mobilt

Modulo containermatta är mobil och flyttas enkelt med hjälp av de integrerade lyftbeslagen.

Stop och styrskenor

Stopp och styrskenor monteras individuellt vid varje projekt.

Minimalt med underhåll

Modulo containermatta är producerad i självläkande High Molecular Polyethylene med hög mekanisk styrka, där småskador reparera sig själv. Modulo containermatta kan enkelt flyttas for rengöring och underhåll.

FÖRDELAR

• Kan flyttas för rengöring och underhåll

• Producerad av 100% återvunnet plastmaterial

• UV och frost-beständig

• Vattentät, och samlar upp förorenat vatten från ex. containrar för metall

• High Molecular Polyethylene har hög mekanisk styrka, suger inte vatten och är självläkande för småskador.

  • Alternativ till styrskenor av stål

  • Flyttbar, flexibel och modulär

  • Behöver inte fästas till grunden

  • Dämpar buller från hanteringen av containrar

  • Skyddar även stenbelagda ytor

  • Helt slät, gör snöröjning till en lek

Containermattorna är producerad av 100% återvunnet plastmaterial

Kastade påsar och plastflaskor kommer faktiskt till använding här!