MODULO CONTAINERMATTA

En containermatta är ett flexibelt, vattentätt och flyttbart underlag som skyddar asfalten från slitage och samtidigt fungerar ljuddämpande vid hanteringen av containern.

Kommuner och privatkunder i de nordiska länderna använder containermattor på sina återvinningsstationer för att förbättra arbetsförhållandena. Det beror på att huvudsyftet med containermattan är att minimera bullret för besökare, grannar och framför allt de anställda på anläggningarna. Dessutom skyddar containermattorna underlaget från slitage.

KVALITETER

Skyddar underlaget

Modulo containermatta skyddar alla underlag mot slitage och skador från hantering av containrar, och ger samtidigt en viss viktfördelning så att sättningsskador under rullarna undviks.

Containerunderlag
Containermåtte for dæmpning af støj

Minimerar buller

Modulo containermatta dämpar i väsentlig grad buller från container-Hanteringen – till glädje för grannar i närmiljön, medarbetare och användare av platsen.

Mobilt

Modulo containermatta är mobil och flyttas enkelt med hjälp av de integrerade lyftbeslagen.

Containermåtte med løftebeslag
Containermåtte-stop

Stop och styrskenor

Stopp och styrskenor monteras individuellt vid varje projekt.

Minimalt med underhåll

Modulo containermatta är producerad i självläkande High Molecular Polyethylene med hög mekanisk styrka, där småskador reparera sig själv. Modulo containermatta kan enkelt flyttas for rengöring och underhåll.

Containermåtte med minimal vedligeholdelse

FÖRDELAR

 • Kan flyttas för rengöring och underhåll
 • Producerad av 100% återvunnet plastmaterial
 • UV och frost-beständig
 • Vattentät, och samlar upp förorenat vatten från ex. containrar för metall
 • High Molecular Polyethylene har hög mekanisk styrka, suger inte vatten och är självläkande för småskador.
 • Alternativ till styrskenor av stål
 • Flyttbar, flexibel och modulär
 • Behöver inte fästas till grunden
 • Dämpar buller från hanteringen av containrar
 • Skyddar även stenbelagda ytor
 • Helt slät, gör snöröjning till en lek

Containermattorna är producerad av 100% återvunnet plastmaterial

Kastade påsar och plastflaskor kommer faktiskt till använding här!