Klimatkompensera eran återvinningscentral

Företag har i allt större utsträckning möjlighet att investera i CO-vänliga initiativ för att kompensera för sin CO-förbrukning. Det gäller förstås även inom återvinningsbranschen.

Omställningen till mer hållbar energi är i full gång och kompensation är ett bra tillfälle att reducera CO2-påverkan.

Om ni önskar kompensera eran lösning så kommer vi i designfasen att beräkna era totala CO₂-utsläpp. Genom vår partner Ecologi kommer erat ersättningsbelopp att gå till att stödja erkända naturprojekt, som hjälper till att begränsa mängden CO2 i atmosfären. Ni kommer att kunna hitta erat stöd och specifika naturprojekt via våran hemsida.

Stöd klimatprojekt

Eran ersättning ger stöd tåt biologiskt mångfald, bevarande av skogsområden och utbyggnad av förnybara energikällor som solcellsanläggningar, vindkraftverk och bioenergi.

Förutom att plantera träd – restaurera och bevara naturområden – strävar vi även efter att stödja erkända klimatprojekt, t.ex. i form av våtmarksskydd i Indonesien, ett av de mest värdefulla ekosystemen på jorden, samt vindkraftverk och vindkraftsprojekt i Indien.

Kompensera för eran lösning

När ni köper en återvinningscentral från Modulo Systems ger vi er möjlighet att kompensera för platsens totala utsläpp och CO₂-fotavtryck. Ersättningen sker genom att, baserat på de beräknade utsläppen, finansiera CO₂-reducerande klimatprojekt och hållbarhetsprojekt runt om i världen.

Världsmål

Våra naturprojekt genom Ecology är certifierade av en eller flera oberoende organisationer såsom ”Verified Carbon Standard” och ”Gold Standard”. Naturprojekten har också medfödda fördelar i linje med FN:s globala mål för hållbar utveckling. Dessutom satsas det på att finansiera projekt som uppfyller andra viktiga hållbarhetsstandarder som CCBS och SD VISsta.

Gemensamt för samtliga projekt som vi stödjer är att vi hjälper till att begränsa mängden CO2, som är den största orsaken till temperaturhöjningar och de globala förändringarna i klimatet.

Modulo Systems strävar efter att vara CO2-neutrala

Modulo System fokuserar naturligtvis på grön omställning. Att vi som företag gör skillnad för miljön, och stödjer kampen för en hållbar framtid. Genom vårt samarbete med Ecologi är vi på god väg att bli ett CO2-neutralt företag.

Vi försöker oss inte på ”Green Washing”, utan känner helt enkelt att vi som ett företag inom miljöbranschen har en skyldighet att fokusera på vårt fotavtryck och var vi kan hjälpa till att bekämpa klimatförändringarna. Det är här som ekologi hjälper oss att göra en skillnad i vår resa mot ett hållbart samhälle.

Vi har räknat ut vårt klimatavtryck som företag och försöker hela tiden optimera vår produktion så att vi skadar miljön minsta möjliga. Vi fokuserar på de medel vi använder i produktionen och att de är så gröna som överhuvudtaget möjligt.

Utifrån detta har vi valt att klimatkompensera för den CO2 vi släpper ut. Genom Ecologi stödjer vi olika projekt och planterar träd pr. ton CO2 vi släpper ut.

Vi har bara en jord, och den måste vi skydda. Vi vet att de förändringar vi skapar på en plats kan påverka helt andra regioner och områden på jorden. Genom vårt beteende sätter vi vårt fotavtryck, och genom våra handlingar och de val vi gör kan vi alla hjälpa till att bekämpa klimatförändringarna och därmed minska vårat fotavtryck.

We offset our carbon footprint via Ecologi