Klimakompensasjon for deres gjenvinningsstasjon

Bedrifter har i økende grad muligheten til å investere i CO-vennlige tiltak for å kompensere for sitt CO-forbruk. Dette gjelder selvsagt også i gjenvinningsbransjen.

Omstillingen til mer bærekraftig energi er i full gang, og kompensasjon er en god mulighet til å gjøre en innsats mot de skadelige effektene av CO2.

Dersom dere ønsker å kompensere for deres Modulo-løsning vil vi i designfasen beregne deres totale CO₂-utslippet. Gjennom vår partner Ecologi vil kompensasjonsbeløpet gå til å støtte anerkjente naturprosjekter som bidrar til å begrense mengden CO2 i atmosfæren. Dere vil kunne få tilgang til deres støtte og spesifikke naturprosjekter via våre nettsider.

Støtte klimaprosjekter

Deres kompensasjon gir støtte til biologisk mangfold, bevaring av skogområder og utvidelse av fornybare energikilder som solcelleanlegg, vindturbiner og bioenergi.

I tillegg til å plante trær – restaurere og bevare naturområder – tilstreber vi også å støtte anerkjente klimaprosjekter, bl.a. i form av våtmarksbeskyttelse i Indonesia, et av de mest verdifulle økosystemene på jorden, samt vindturbiner og vindkraftprosjekter i India.

Kompenser din Modulo-løsningen

Ved kjøp av en gjenvinningsstasjon fra Modulo Systems gir vi dere muligheten til å kompensere for stedets totale utslipp og CO₂ fotavtrykk. Kompensasjonen skjer ved, basert på de beregnede utslippene, å finansiere CO₂-reduserende klimaprosjekter og bærekraftsprosjekter rundt om i verden.

Verdensmål

Våre naturprosjekter gjennom Ecology er sertifisert av en eller flere uavhengige organisasjoner som «Verified Carbon Standard» og «Gold Standard». Naturprosjektene har også medfødte fordeler i tråd med FNs verdensmål for bærekraftig utvikling. I tillegg arbeides det med å finansiere prosjekter som oppfyller andre viktige bærekraftsstandarder som CCBS og SD VISsta.

Gjeldende for alle prosjektene vi støtter er at vi bidrar til å begrense mengden CO2, som er den største årsaken til temperaturstigninger og de globale klimaendringene.

Modulo Systems ønsker å være CO2-nøytrale

Modulo System fokuserer naturligvis på grønn omstilling. At vi som selskap gjør en forskjell for miljøet, og støtter kampen for en bærekraftig fremtid. Gjennom vårt samarbeid med Ecologi er vi på god vei til å bli en CO2-nøytral bedrift.

Vi driver ikke med «Green Washing», men som aktør innenfor gjenvinningsbransjen føler vi rett og slett at vi som selskap har en forpliktelse til å fokusere på vårt fotavtrykk og hvor vi kan bidra til å bekjempe klimaendringene. Det er her Ecologi hjelper oss å gjøre en forskjell i vår bærekraftige reise.

Vi har beregnet vårt klimaavtrykk som selskap, og prøver hele tiden å optimalisere produksjonen vår slik at vi bidrar minst mulig negativt på miljøet. Vi har fokus på at de produktene som i bruker i produksjonen er så grønne som mulig.

På bakgrunn av dette har vi valgt å klimakompensere for den CO2 som vi slipper ut. Gjennom Ecologi støtter vi ulike prosjekter og planter trær pr. tonn CO2 vi slipper ut.

Vi har bare en jord, og den må vi ta godt vare på. Vi vet at de endringene vi skaper på et sted er i stand til å påvirke helt andre regioner og områder på jorden. Gjennom vår oppførsel setter vi vårt fotavtrykk, og gjennom våre handlinger og de valgene vi tar kan vi alle bidra til å bekjempe klimaendringene og dermed redusere vårt fotavtrykk.

We offset our carbon footprint via Ecologi