Klimakompenser for jeres genbrugsplads

Companies increasingly have the opportunity to invest in CO-friendly initiatives to compensate for their CO consumption. Of course, this also applies in the recycling industry.

The transition to more sustainable energy is has started, and compensation is a good opportunity to make an effort against CO2.

Såfremt I ønsker at kompensere for jeres løsning, vil vi i projekteringsfasen beregne jeres samlede CO₂ udledning. Jeres kompenseringsbeløb vil via vores samarbejdspartner Ecologi, gå til støtte af anerkendte naturprojekter, som er med til at begrænse mængden af CO2 i atmosfæren. I vil via hjemmesiden kunne tilgå netop jeres støtte og konkrete naturprojekter.

If you want to compensate for your solution, we will calculate your total CO₂ emission and your compensation will support recognized nature projects around the world with the aim of reducing the amount of CO2 in the atmosphere.

Support climate projects

Jeres kompensering giver støtte til biodiversitet, bevaring af skovområder samt udvidelse af vedvarende energikilder som solcelleanlæg, vindkraftværker og bioenergi.

Udover at plante træer – genoprette og bevare naturområder – bestræber vi os også på at støtte anerkendte klimaprojekter, bl.a. i form af beskyttelse af vådområder i Indonesien, et af de mest værdifulde økosystemer på Jorden, samt vindmøller og vindkraft-projekter i Indien.

Compensate for your solution

Ved køb af en genbrugspladsløsning hos Modulo Systems, giver vi jer mulighed for at kompensere for pladsens samlede udledning og CO₂ aftryk. Kompenseringen sker ved at I, ud fra det beregnede udledning, finansierer CO₂ reducerende klimaprojekter og bæredygtighedsprojekter rundt om i verden.

World goals

Vores naturprojekter gennem Ecologi er certificerede af en eller flere uafhængige organisationer som ‘Verified Carbon Standard’ og ‘Gold Standard’. Naturprojekterne har også affødte fordele i tråd med FNs verdensmål for bæredygtig udvikling. Derudover tilstræbes at finansiere projekter, der opfylder andre vigtige bæredygtighedsstandarder som CCBS og SD VISsta.

Gældende for alle de projekter vi støtter, er at vi bidrager med at begrænse mængden af CO2, som er den største årsag til temperaturstigninger og de globale ændringer i klimaet.

We want to be CO2 neutral at Modulo Systems

Hos Modulo System har vi naturligvis fokus på grøn omstilling. At vi som virksomhed gør en forskel for miljøet, og støtter kampen for en bæredygtig fremtid. Gennem vores samarbejde med Ecologi, er vi godt på vej til at blive en CO2 neutral virksomhed.

Vi er ikke på en mission med Green Washing, men føler blot at vi som virksomhed har en forpligtelse til at fokusere på vores aftryk og hvor vi kan bidrage til at bekæmpe klimaændringerne. Det er her at Ecologi hjælper os med at gøre en forskel på vores bæredygtige rejse.

Vi har beregnet vores klimaaftryk som virksomhed, og prøver hele tiden på at optimere vores produktion således, at vi er til mindst mulig skade for miljøet. Vi har fokus på de midler vi bruger i produktionen, og at de er så grønne som overhovedet muligt.

På basis af dette har vi valgt at klimakompensere for den CO2 vi udleder. Gennem Ecologi støtter vi diverse projekter og planter træer pr. ton CO2 vi udleder.

Vi har kun en jord, og den skal vi værne om. Vi ved, at de forandringer vi skaber et sted, er i stand til at påvirke helt andre egne og områder på jorden. Via vores adfærd sætter vi vores fodaftryk, og via vores handlinger og de valg vi træffer, kan vi alle være med til at bidrage til at bekæmpe klimaændringerne og på den måde mindske vores fodaftryk.

We offset our carbon footprint via Ecologi