By-miljøstasjon

Fleksibel, flyttbar og enkel å utvide

Modulo beton har utviklet et by-løsningsdesign, som kan forandres etter behov, slik at det passer til det aktuelle byområdet og antall ønskede fraksjoner. Designet henvender seg til de områder hvor man ønsker en enkel og sentral løsning for levering av visse typer avfall. Det er plass til både større, mindre og lukkede containere og en innebygget containerløsning med innkast oppe på moduldekket. Rampene kan tilpasses slik at det blir adgang for både syklende og gående.