HÅNDTERING AF AFFALD

Affaldssortering og indretning af sorteringspladser for virksomheder og boligselskaber

Modulo Systems hjælper boligforeninger, ejendomsadministratorer og virksomheder med at indrette brugervenlige affaldsløsninger der passer godt ind i arkitekturen og landskabet, og samtidig indarbejder de nye krav til affaldssortering.

Siden juli 2021 har alle husstande og boligselskaber i Danmark skulle affaldssortere i 10 fraktioner. Dog kan der være forskel fra kommune til kommune, på hvordan man skal sortere i de enkelte fraktioner.

Hvordan sorteres mælkekartoner? Kan man minimere afhentning af pap ved hjælp af andre affaldsbeholdere ? Hvordan lykkedes det bedst muligt at få integreret borgerne til at affaldssortere korrekt? Kan man på en måde minimere affald, ved at opfordre beboerne til at være bedre til at udnytte ressourcer og tænke cirkulær økonomi, inden man smider ud?

Alt dette og meget mere kan som regel optimeres.

Vi tilbyder vi hjælp til boligforeninger:

  • Indretning af rum til affaldssortering.
  • Kommer med en plan til hvordan beboerne bliver inddraget i affaldssorteringen.
  • Nedsætter omkostninger til afhentning af affald – både Co2 og økonomisk er dette vigtigt.
  • Kommer med løsningforslag indeholdende løsninger til etablering af affaldsrum.
  • Samarbejder med kvalitetsbevidste leverandører.
  • Yder support I form produkter til at optimere affaldssorteringen.
  • Guider jer i retning af nogle der kan tilbyde de rigtige produkter, præcist til jeres behov.
  • Yder service I form af grafisk arbejde, således kommunikationen ud til beboerne bliver skræddersyet, ud fra de nationale piktogrammer.

Nye krav om affaldssortering

Fra juli 2021 er nye og ens regler blevet gældende for sortering af affald. Reglerne gælder for alle landets kommuner, som nu skal sortere deres affald i 10 forskellige fraktioner.

De æstetiske

Det er desværre ikke altid nok, at regler og regulativer overholdes. Med de stigende og mange nye affaldstyper, kan det hurtigt virke uoverskueligt og ligne en containerplads. Affaldsløsningen kan ofte ses fra mange beboeres vinduer, og vi rådgiver gerne om etablering af smukke og integrerede affaldsløsninger, som passer ind i arkitekturen og omgivelserne.

 

Sikker opbevaring

Vær sikker på at farligt affald opbevares korrekt og i henhold til gældende lovgivning. Det er ofte muligt at få specielle aflåste affaldsskabe.

Spar på omkostningerne

Optimer sortering af affaldet og spar penge på selve affaldshåndteringen med forskellige tiltag. Der er gode miljømæssige og økonomiske besparelser ved optimering af affaldssorteringen.

Affaldssortering skal være sjovt

Tips og tricks til at øge den korrekte sortering og gøre det let og nemt forståeligt for beboeren.