NÄSSJÖ KOMMUNE

En gjenvinningsstasjon på høyt nivå

Nässjö Affärsverk AB hadde lenge hatt et behov for en ny og moderne gjenvinningsstasjon og ønsket å oppgradere og forbedre løsningen de hadde. Ikke minst var det behov for å øke tilgjengeligheten på stedet.

Modulo Systems var i stand til å oppfylle alle Nässjö Affärsverk AB´s krav i form av bedre plass, rask installasjon og stor fleksibilitet – til en relativt lav pris.

Ved hjelp av stedets naturlige høydeforskjell kjører besøkerne direkte inn på moduldekket i via en oppkjørsel. Inn- og utkjørsel er på samme side. Anlegget består av 14 moduler som er 2,4m høye. Plassen under selve modulene brukes til lagring av utstyr, verktøy mm.

Nässjö har valgt en litt annen type gjerde enn det som er Modulos standard. Gjerdene kan åpnes i midten slik at containeren fungerer som gjerde når denne er plassert i containerlommen. Den reduserte høyden som da oppnås underletter kast av avfall opp i containeren.

Gjerdene er plassert på en 20cm høy betongkant som hindrer kjøretøy fra å kjøre over rampens ytterkant.

Boda Gjenvinningsstasjon
571 95 Nässjö
Sverige

Filter by

Uttalelse

Vi er veldig fornøyde med den ekstremt fleksible løsningen som Modulo Systems har gitt oss. Takket være dem kan vi nå tilby innbyggerne en moderne og veldig praktisk gjenvinningsstasjon hvor det til og med er ekstra plass til lagring under selve rampen. Man kan aldri få nok med lagringsplass på slike anlegg, og plass er akkurat det vi har fått masse av med den nye løsningen. Mange ting kan vi nå plassere innendørs slik at dette ikke lenger stå i veien. Våre ansatte ser frem til å jobbe på det nye fleksible gjenvinningsstasjonen som i så høy grad forbedrer arbeidsmiljøet.

— Hans Johansson, Arbetsledare, Nässjö Affärsverk AB