NÄSSJÖ KOMMUN

En återvinningscentral på hög nivå

Nässjö Affärsverk AB hade länge behov för en ny och modern återvinningscentral och ville uppgradera och förbättra den lösning dom hade. Inte minst var det ett behov för att öka tillgängligheten på platsen. Modulo System kunde möta alla Nässjö Affärsverk ABs krav i form av bättre utrymme, snabb installation och stor flexibilitet – till ett relativt lågt pris.

Med hjälp av platsens naturliga höjdskillnad så kör man direkt in på modulerna via en uppfart. In- och utfart är på samma sida. Anläggningen består av 14 moduler som är 2,4 m höga. Utrymmet under själva modulerna används till lagring av utrustning, verktyg etc.

Nässjö har valt en något annan typ av fallskydd än det som är Modulos standard. Fallskydden kan öppnas på mitten så att containern fungerar som fallskydd när den är placerad i containerfickan. Den sänkta höjden som då uppnås underlättar kast av avfallet upp i containern.

Fallskydden är placerade på en betongbalk som förhindrar att man kan köra över rampens ytterkant.

Boda avfallsanläggning
571 95 Nässjö

Filter by

Utlåtande

Vi är mycket nöjda med den extremt flexibla lösningen som Modulo Systems har tillhandahållit. Tack vare dem kan vi nu erbjuda medborgarna en modern och mycket praktisk återvinningscentral, där det till och med finns extra utrymme för förvaring under själva rampen. Man kan aldrig få tillräckligt med lagringsutrymme på sådana anläggningar, och utrymme är precis vad vi har fått gott om med den nya lösningen. Många saker kan nu stå inomhus och inte längre stå i vägen. Våra medarbetare ser fram emot att arbeta på den nya flexibla återvinningscentralen som i så hög grad förbättrar arbetsmiljön.

— Hans Johansson, Entreprenadchef, Nässjö Affärsverk AB