LUDVIKA KOMMUN

Världens största modulära återvinningscentral

Ludvika kommun i Dalarna växer och hade i 2014 ca. 26 000 invånare. Ludvika stad är den tredje största staden i Dalarna med ca. 14 500 invånare. Avfall och återvinning hanteras av Björnhyttans avfallscentral, där också den kommunala återvinningscentralen finns.

Under 2015 valde Ludvika kommun att bygga om sin dåvarande återvinningscentral Björnhyttan till en större och mera moder. Björnhyttan betjänar ca. 26 000 invånare.

Modulo Systems har levererat en modulär lösning till Ludvika kommun bestående av 208 moduler. Detta är den hittills största lösningen som Modulo har levererat. Inte bara i Norden men i hela världen.

Björnhyttans återvinningscentral
Saxdalsvägen 60
771 94 Ludvika

Filter by

Obegränsade möjligheter

Den modulära återvinningscentralen är uppbyggt av prefabricerade moduler som ger obegränsade möjligheter för storlek och montering. Modulerna är placerade på Björnhyttans befintliga asfaltområde eftersom lösningen inte kräver något eget fundament under modulerna.

Lösningen består av 184 moduler och 24 rampmoduler med plats för 22 fraktioner. Modulerna har en höjd på 2,4m, vilket innebär att till skillnad från traditionella lösningar för återvinningscentraler så kan rummen under modultaket på Modulo Systems modulära plattform utnyttjas till 100%.

Medföljande tillbehör

Kantbalkar:
Kantbalkar som säkerhetskant på plattformens ytterkanter.

Fendrar:
Fendrar skyddar betongmodulerna från skador under hanteringen av containrar.

Fallskydd:
Fallskydd av galvaniserat stål längs hel anläggningens ytterkanter.

Dörrar:
Dörrarna ger bra skydd mot drag, fukt, damm och smuts. Dom ger också en säkerhet mot stöld då stöldbenäget avfall kan låsas in i utrymmena under plattformen.

Skyltar:
Skyltarna är specialdesignade med logotyp och färg.

Värme i ramperna:
Det finns ingjutna värmekablar som automatiskt, beroende på temperaturen, håller ramperna fria från snö och is.

Utlåtande

Den gamla återvinningsplatsen var alldeles för liten, och Modulo-betong var helt klart det bästa alternativet, eftersom vi konstaterade att ombyggnad och utvidgning av platsen är relativt enkel. Vi är riktigt nöjda med den nya återvinningsstationen. Köerna är borta, logistiken har förbättrats betydligt och arbetsmiljön för våra anställda är nu på topp – eftersom allt sker i långsammare takt.

— Anders Hammarbäck Arbetsledare – Ludvika Kommun