BALLERUP KOMMUNE

Ballerup Genbrugsstation

Vestforbrændingen og Modulo Systems samarbejdede endnu en gang om en ny genbrugsstation. Denne gang var det Ballerup genbrugsstation der skulle bygges til en moderne og tidssvarende genbrugsstation.

Ballerup genbrugsstation var inden ombygningen i 2018, en genbrugsstation der var trykket sammen, og borgerne havde svært ved at finde rundt, affaldssortere korrekt og så var den tunge trafik hvirvlet ind i den bløde trafik.

Ved hjælp af Modulo Systems erfaringer og input, blev det til en hævet løsning der sikrede udnyttelse af kvadratmeterne på det kompakte område.

Ballerup Genbrugsstation
Energivej 44
2750 Ballerup
Danmark

Filter by

Affaldets vej – visualisering

Der er lavet undervisningsfaciliteter til skoleklasser under elementerne, således det er nemt for genbrugsvejlederen at undervise og visualisere affaldets vej til skoleklasser og andre interesserede via ophængte plancher, opslagstavler der kan tegnes på og klare rør hvor børnene selv kan lære at affaldssortere.

Ballerup
Ballerup

Dedikerede områder

Stort område dedikeret til værksted for medarbejdere. Under modulløsningen blev ligeledes prioriteret et stort værksted for medarbejderne.

Her kan mindre reparationer på materiel, eller anden form for værktøj selv klares i tørvejr og i læ for vind og vejr til gavn for medarbejderne på stationen.

De fine mandskabsfaciliteter på genbrugsstationen er placeret således at frokosttue og te-køkken er placeret i niveau med de hævede moduler.

Mødelokale kontor, omklædning, og toiletfaciliteter er placeret i niveau med underlaget således der er nem adgang ud til rummet med farligt affald og et fornuftigt overblik over ind og udkørsel på genbrugsstationen.

Områder til opbevaring

Stort område til indsamling sikker opbevaring og sortering af elektronik affald under modulerne.

I samme rum er der et dedikeret område at sortere og opbevare elektronik affald sikkert og tørt. Her kan medarbejderne også sortere, såfremt de finder fejl i sorteringen fra borgeren, og på den måde optimere sorteringen til gavn for miljøet, og det cirkulære kredsløb vi alle er en del af. Desuden forhindrer opbevaringsrummet klunsning af elektronik.

Rummet under platformen
Ballerup

Adskillelse

Adskillelse af Haveaffald og mange af de andre affaldsfraktioner på genbrugsstationen. Grundet Ballerups kompakte areal var skulle de gerne være sikkert at komme af med haveaffaldet. Det var tidligere et stort problem da haveaffald var flettet ind i de andre fraktioner.

Modulo Systems installerede med sine betonblokke, produceret af returbeton, et stort og sikkert område for borgerne at komme af med sit haveaffald på.

Effektiv beskyttelse

Grundet kørslen med de mange, og tunge, containere på genbrugspladsen tager underlaget ofte skade. Dette resulterer i store omkostninger til reparation og midlertidig nedlukning af fraktioner til stor gene for borgerne.

Modulo Systems kan med sine containermåtter garantere en løsning der forhindrer behovet for reparation af underlaget. Udover dette, fungerer containermåtterne også støjdæmpende ved håndtering af containeren, hvilket kun er en stor fordel for genbrugsstationens medarbejdere, naboer og borgere.

Underlag til container