BALLERUP KOMMUN

Ballerup återvinningscentral

Vestforbrændingen och Modulo Systems samarbetade återigen om en ny återvinningscentral. Den här gången var det Ballerup återvinningscentral som skulle byggas om till en modern och uppdaterad återvinningscentral.

Innan återuppbyggnaden 2018 var Ballerup återvinningscentral som var mycket komprimerad, där användarna hade svårt att lokalisera sig, sortera avfall korrekt och där den tunga trafiken blandade sig med den mjuka trafiken.

Med hjälp av Modulo Systems erfarenhet och input blev det en förhöjd lösning som säkerställde utnyttjandet av varje kvadratmeterna på det kompakta området.

Ballerup Genbrugsstation
Energivej 44
2750 Ballerup
Danmark

Filter by

Avfallets väg – visualisering

Man har skapat undervisningsmöjligheter för skolklasser i elementens innanmäte, vilket gör det enkelt för återvinningshandledaren att undervisa och visualisera avfallets väg för skolklasser och andra intresserade via hängande affischer, anslagstavlor och transparenta rör där barnen själva kan prova och lära sig att sortera avfall.

Ballerup 2
Ballerup1

Dedikerade områden

Under modullösningen prioriterades också en stor verkstad för de anställda, där mindre reparationer av utrustning eller andra typer av verktyg kan utföras i en torr och skydd miljö.

De fina manskapslokalerna på återvinningscentralen är placerade så att lunchrummet och teköket ligger i nivå med de upphöjda modulerna.

Mötesrum, kontor, omklädningsrum och toaletter är lokaliserade på marknivån så att det är lätt att komma åt rummet med farligt avfall, och varifrån man har en god överblick över in- och utgående trafik på området.

Områden för förvaring

Stort område för att insamling, sortering och lagring av elektroniskt avfall under modulerna.

I samma rum finns ett dedicerat område för säker och torr sortering och lagring av elektronikavfallet. Här kan de anställda också sortera om det som eventuellt blivit felsorterat av besökarna, och på så sätt optimera sorteringen till förmån för miljön och den cirkulära cykeln vi alla är en del av. Dessutom förhindrar förvaringsutrymmet stölder av elektroniken.

Rum_under
Ballerup

Separation av trädgårdsavfall

På grund av Ballerups begränsade yta, och dåliga erfarenheter med den gamla lösningen där trädgårdsavfallet vävdes in bland annat avfall, önskade man ett säkert sätt för besökarna att kvitta sig med detta.

Med våra betongblock, tillverkade av återvunnen betong, installerade Modulo Systems ett stort och säkert separat område för besökarna kan kvitta sig med sitt trädgårdsavfall.

Effektivt skydd

På grund av transport av de många och tunga containrarna på återvinningscentralen så skadas ofta ytan. Detta resulterar i stora kostnader för reparation och tillfällig stängning av fraktioner till besvär för besökarna.

Med våra containermattor kan Modulo Systems garantera en lösning som förhindrar behovet av reparation av underlaget. Utöver detta fungerar containermattorna också som bullerdämpare vid hantering av containern, vilket är en stor fördel för återvinningscentralens anställda, grannar och besökare.

Underlag til container