ASKERSUND KOMMUN

Askersund Återvinningscentral

Askersunds kommun valde Modulo Systems för sin nya återvinningscentral i Askersund. Kommunen genomgick en process där de undersökte olika lösningar. Efter ett besök på Modulo Systems referenslösning i Ludvika ansåg de att vår lösning var den ideala utformningen av en återvinningscentral.

Återvinningscentralen i Askersund består av 17 containerfraktioner. Modulerna är 2,5 meter höga, vilket ger en bra höjd för lagring och ungefär hälften av området är uppvärmt.

Förutom de vanliga containerfraktionerna finns det mottagning för farligt avfall och elektronik på själva plattformen med förvaring/lager av både farligt avfall och elektronik under modulerna.

Omklädningsrum är placerade i bottenvåningen av modulerna med fullständiga omklädningsfaciliteter för både kvinnor och män. Ett 48 m2 stort kontors-, matsals- och toalettbyggnad är placerad uppe på toppen av dessa moduler, vilket ger en mycket bra överblick över hela området.

Bredvid omklädningsmodulerna finns en avskild tvätthall under modulplattformen som används av personalen. Det finns ytterligare fyra höga moduler med en höjd på 3,7 meter där områdets maskiner kan parkeras låsta.

Det finns också placerade sex dropboxar på modulplattformen med nedkast till mini containrar/behållare under modulerna. Detta är för fraktioner såsom farligt avfall och elektronik. Askersund har också valt Modulo Systems ljuddämpande containermattor med styrskenor för alla 17 fraktioner.

Askersund Genbrugsstation
Vapenvägen 4
696 33 Askersund
Sverige

Filter by