NACKA KOMMUNE

Älta Genbrugsstation blev i 2018 nomineret i ‘Årets by-byggeri’ og fik tildelt en flot 3. plads i Nacka Kommune.

Under de 3 m høje moduler er indrettet et stort og rummeligt lokale for direkte genbrug, der med sin overskuelige indgang indbyder til besøg. Yderligere er der under modulerne indrettet et isoleret og opvarmet kreativt studio for pædagogisk og kreativ formidling med udgangspunkt i genbrug og materialerne kredsløb.

Älta kretsloppscentral
Ältabergs verksamhetsområde
Örkroken 15
138 40 Älta

Åpningstider 
Måndag-fredag: kl. 16-20
Lördag-söndag: kl. 10-16

Etape 1. Arkitekttegnet

Älta kretsloppscentral er tegnet af arkitekterne Fritz Halvorsen og Charlotte Ryberg med det formål at få et moderne genbrugstorv der binder smukt sammen med den omgivende fyreskov mod øst.

Etape 2. Installation

Modulær konstruktion

Modulo Systems modulerne, som former basen for genbrugspladsen og de færdigbyggede huse til toilet- og badefaciliteter, det kreative studio samt rummet til farligt affald, blev opstillet i løbet af blot 5 dage.

Direkte genbrug og et kreativt studio for undervisning

Under platformen og de 3 m høje moduler er der etableret og indrettet et stort og rummeligt lokale for direkte genbrug. Pladsen under modulerne er endvidere indrettet med et isoleret og opvarmet kreativt studio, beregnet til pædagogisk og kreativ formidling med udgangspunkt i genbrug og materialerne kredsløb.

Dropbokse for nedkast

Oppe på platformen er der placeret 6 dropbokse for nedkast af diverse materialer. Under platformen er der et rum for opsamling fra dropboksene. Her er der bla opstillet rotokompaktere for komprimering af pap, papir og folieplast.

Rum til modtagelse af farligt affald

Under modulerne er der ligeledes indrettet et 100 % brandsikkert rum til modtagelse og opbevaring af farligt affald. Rummet er indrettet med spildbakker og elefantriste i gulvet, ventilation og punktudsugning samt EX belysning.

Etape 3. Aflevering af genbrugsstation

Aflevering af Älta genbrugsstation

Den 25 april 2018 blev Älta genbrugsstation indviet og åbnet for kommunens borgere, som med stor nysgerrighed blev vist rundt på deres nye genbrugsstation. Genbrugsstationen fremstår indbydende og åben for borgerne, hvor det er muligt at lære om blandt andet cirkulær økonomi, samt benytte sig af det innovative rum til direkte genbrug.

360° Foto

Brug musen til at se rundt