NACKA KOMMUNE

Älta återvinningscentral nominerades i 2018 i årets stadsbyggnad och tilldelades en fin 3: e plats i Nacka kommun.

Under de 3 meter höga modulerna finns ett stort och rymligt rum för direktåtervinning som med sin tydliga entré inbjuder till besök. Dessutom har en isolerad och uppvärmd kreativ studio för pedagogisk och kreativ kommunikation om återvinning det materiella kretsloppet inrättats under modulerna.

Älta kretsloppscentral
Ältabergs verksamhetsområde
Örkroken 15
138 40 Älta

Åpningstider 
Måndag-fredag: kl. 16-20
Lördag-söndag: kl. 10-16

Etape 1. Arkitekttegnet

Älta kretsloppscentral designades av arkitekterna Fritz Halvorsen och Charlotte Ryberg med syfte att få ett modernt återvinningstorg som vackert ansluter till den omgivande tallskogen i öster.

Etape 2. Installation

Modulär konstruktion

Modulo-betongmodulerna som utgör basen för återvinningscentralen, och de färdiga husen för toaletter/duschar och den kreativa studion, samt utrymme för farligt avfall, etablerades på enbart 5 dagar.

Direkt återvinning och en kreativ studio för undervisning

Under de 3 meter höga modulerna finns ett stort och rymligt rum för direktåtervinning som med sin tydliga entré inbjuder till besök. Dessutom har en isolerad och uppvärmd kreativ studio för pedagogisk och kreativ kommunikation om återvinning det materiella kretsloppet inrättats under modulerna.

Dropbokse for nedkast

Upp på plattformen är 6 drop-boxar placerade för att nedkast av olika material. Under plattformen finns det ett utrymme för insamling från drop-boxarna. Här finns bland annat roterande komprimatorer uppställda för komprimering av kartong, papper och folieplast.

Rum til modtagelse af farligt affald

Under modulerna finns också ett 100% brandsäkert utrymme för mottagning och lagring av farligt avfall. Rummet är inrett med spillbackar och gallerdurk i golvet, ventilation och punktutsug samt EX-belysning.

Etape 3. Aflevering af genbrugsstation

Leverans av återvinningscentralen

Den 25 april 2018 invigdes Älta återvinningscentral och öppnades för kommunens invånare, som visades runt på den nya återvinningscentralen med stort intresse. Återvinningscentralen framstår som öppen och inbjudande för besökarna. Här kan man i tillägg till att kvitta sig med sitt avfall också få möjligt att lära sig om bland annat cirkulär ekonomi samt använda sig av det innovativa utrymmet för direkt återvinning.

360° Foto

Använd muspekaren för att titta runt