NACKA KOMMUNE

I 2018 ble Älta gjenvinningsstasjon nominert til årets by-bygging, og ble tildelt en flott 3. plass i Nacka Kommune.

Under de 3 meter høye modulene fines et stort og romslig lokale for direkte gjenbruk. Videre så er det under modulene et isolert og oppvarmet kreativt studio for pedagogisk og kreativ formidling om gjenbruk og kretsløp.

Älta kretsloppscentral
Ältabergs verksamhetsområde
Örkroken 15
138 40 Älta
Sverige

Etappe 1. Arkitekttegnet

Älta kretsloppscentral er tegnet av arkitekten Fritz Halvorsen og Charlotte Ryberg med sikte på å skape et moderne gjenvinningstorv som på en estetisk tiltalende måte knytter seg sammen med den omkringliggende furuskogen.

Etappe 2. Installasjon

Modulær konstruksjon

Modulo beton modulene, som utgjør basen for gjenvinningsstasjonen og de prefabrikkerte enhetene for toalett/dusj/omkledning, samt rommene for lagring av farlig avfall, ble montert i løpet av 5 dager.

Direkte gjenbruk og et kreativt studio for undervisning

Under de 3 meter høye modulene fines et stort og romslig lokale for direkte gjenbruk. Videre så er det her også laget et isolert og oppvarmet kreativt studio for pedagogisk og kreativ formidling om gjenbruk og kretsløp.

Drop-bokser for nedkast av avfall

På toppen av plattformen er det 6 drop-bokser for nedkast av forskjellige materialer, og under plattformen er det et rom hvor disse fraksjonene samles opp i beholdere. Her er det blant annet satt opp roto-komprimatorer for komprimering av papp, papir og folieplast.

Rom for mottak av farlig avfall

Under modulene er det også montert en 100% brannsikker plass for mottak og lagring av farlig avfall. Rommet er innredet med oppsamlingskar og gittergulv, ventilasjon og avtrekk samt EX-belysning.

Etappe 3. Overlevering av gjenvinningsstasjonen

Overlevering av Älta gjenvinningsstasjon

25. april 2018 ble Älta gjenvinningsstasjon innviet og åpnet for innbyggerne i kommunen, som viste stor interesse da de ble vist rundt på sin nye gjenvinningsstasjon. Gjenvinningsstasjonen har et innbydende og åpent preg, hvor det i tillegg til gjenvinningsstasjonens vanlige formål også er muligheter for å lære om blant annet sirkulær økonomi, samt utnytte det innovative rommet for direkte resirkulering.

360° Foto

Bruk musen til å se deg rundt