MARIAGERFJORD KOMMUNE

Als gjenvinningsstasjon

Modulo Systems første installerte modulbaserte løsning i Danmark. Gjenvinningsstasjonen som ble innviet i juli 2011, ligger i Als og drives av I/S Fælles Forbrænding i Hobro.

Gjenvinningsstasjonen består av 153 moduler (inkludert ramper). Den har en lengde på 63 meter og en bredde på 32 meter. Det er totalt 25 fraksjoner, hvor 20 fraksjoner er plassert rundt Modulo-betongløsningen. Både mannskapshuset og bygningen beregnet for lagring av farlig avfall ligger oppe på moduldekket, fra hvor personalet har god oversikt over hele området. Modulene er plassert på en flat asfaltert flate med en skråning på ca. 2%.

I tillegg til de 153 modulene har Modulo Systems, som en del av en komplett løsning, også levert gjerder, fendere, containerskinner og dører til modulene. Hele installasjonen tok til sammen 5 virkedager. En mobilkran ble brukt i tre av dagene for å sette modulene på plass. Når besøkerne kommer til gjenvinningsstasjonen har de muligheten til enten å kjøre direkte til hageavfallsområdet, som befinner seg på gateplan, eller kjøre opp på modulløsningen hvorfra de kan levere inn det sorterte avfallet.

Moduløsningen har to ramper: en rampe for oppkjøring og en annen for nedkjøring fra modulene. For å sikre raskest mulig flyt av biler er trafikken på modulløsningen ensrettet, men med muligheten for å parkere ved de enkelte containerne.

Genbrugspladsen Als
Vestvejen 6
9560 Hadsund
Danmark

Filter by

Uttalelse

I samarbeid med Modulo systems har det vært mulig å etablere gjenvinningsstasjonen vår på en veldig brukervennlig måte. Ikke bare er den brukervennlig, det har rett og slett blitt lettere å kvitte seg med avfallet! Før måtte man kaste avfallet opp over containerkanten. Nå kan man kjøre bilen opp på rampen og kaste avfallet direkte ned i de forskjellige containerne. Med denne løsningen har Modulo systems vist at det er mulig å etablere en stor gjenvinningsstasjon på kort tid, og til og med til en konkurransedyktig pris. Jeg er sikker på at vår moderne gjenvinningsstasjon vil sette en standard for fremtidige gjenvinningsstasjoner i Norden”.

— Heine Munk, I/S Fælles Forbrænding i Hobro