MARIAGERFJORD KOMMUN

Als återvinningscentral

Modulo Systems första installerade modulbaserade lösning i Danmark. Återvinningscentralen, som invigdes i juli 2011, ligger i Als och drivs av I / S Fælles Forbrænding i Hobro.

Anläggningen består av 153 moduler (inklusive ramper). Den har en längd på 63 meter och en bredd på 32 meter. Det finns totalt 25 fraktioner, där 20 fraktioner är placerade runt Modulo-beton anläggningen. Både manskapsboden och byggnaden som är avsedd för förvaring av farligt avfall finns uppe på modulerna, från vilka personalen har en bra översikt över hela anläggningen. Modulerna är placerade på en plan asfalterad yta med en lutning på ca. 2%.

Utöver de 153 modulerna har Modulo Systems, som en del av en komplett lösning, också levererat fallskydd, fendrar, containerstyrskenor och dörrar till modulerna. Hela installationen tog totalt fem arbetsdagar. En mobilkran användes i tre dagar för att sätta modulerna på plats. När besökarna kommer till återvinningscentralen har dom möjlighet att antingen köra direkt till trädgårdsavfallsområdet, som befinner sig på marknivå, eller köra upp på modullösningen, varifrån dom kan lämna sitt sorterade avfall.

Modulösningen har två ramper: en ramp för uppkörning och en annan för nedkörnng från modulerna. För att säkerställa snabbast möjliga flöde av bilar är trafiken på modullösningen enkelriktad med möjlighet att parkera vid de enskilda fraktionerna.

Genbrugspladsen Als
Vestvejen 6
9560 Hadsund
Danmark

Filter by

Utlåtande

I samarbete med Modulo Systems har det varit möjligt att arrangera våran återvinningscentral på ett mycket användarvänligt sätt. Det är inte bara användarvänligt, det har helt enkelt blivit lättare att bli av med avfallet! Tidigare var man tvungen att från marknivå kasta upp avfallet över containerkanten. Nu kan man köra bilen upp på rampen och kasta avfallet direkt ned i de olika containrarna. Med denna lösning har Modulo Systems visat att det är möjligt att etablera en stor återvinningscentral inom en kort tidshorisont och till och med till ett konkurrenskraftigt pris. Jag är säker på att vår moderna återvinningscentral kommer att vara en modell för framtida anläggningar i Norden.

— Heine Munk, I/S Fælles Forbrænding i Hobro