NYE KRAV OM AFFALDSSORTERING I VIRKSOMHEDER

Tilbage i sommeren 2020 blev Klimaplanen for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi vedtaget. Med klimaplanen blev det besluttet, at indsamlingen af danskernes affald skulle strømlines ved at indføre krav til indsamling af 10 forskellige slags affald (fraktioner).

Kravet for husholdningsaffald trådte allerede i kraft den 1. januar 2021, mens det for affaldssortering i virksomheder træder i kraft den 31. december 2022. Affaldsreglerne skal sikre at vi sorterer vores affald i endnu højere grad, også når vi er på arbejde. Der er endvidere også krav til mærkning af affaldsbeholderne.

Nu skal I også sikre, at I sorterer jeres husholdningslignende affald på arbejdspladsen

Hvad er husholdningslignende affald?

Formålet med sorteringskriterierne for husholdningslignende affald er at sikre, at affaldet bliver behandlet miljømæssigt korrekt, og at ressourcerne i videst muligt omfang bliver genbrugt og indgår i fremstillingen af nye produkter.
Det er typisk affald, der i sammensætning minder om affald fra private husholdninger.

Der er tale om 10 typer af affald:

Klistermærke madaffald
Glas klistermærke til sortering af affald
Papir klistermærke affaldssortering
Pap klistermærke affaldssortering
Mad og drikkekartoner klistermærke til sortering af affald
Farligt affald klistermærke til sortering af affald
Restaffald klistermærke
Tekstiler klistermærke til sortering af affald
Plast klistermærke til affaldssortering
Metal klistermærke til sortering af affald

Vi hjælper jer med at få styr på affaldssorteringen

Modulo Systems hjælper jer gerne med at vælge den rette løsning til indendørs affaldssortering i virksomheder, således at jeres virksomhed er klar og overholder de nye gældende regler på området når den nye forordning træder i kraft ved udgangen af 2022.

Såfremt I har produktionsaffald, skal I stadig sortere den del af jeres affald efter de krav, der har været gældende siden 2010.

Skraldespande og affaldsskabe

Vi hjælper jer gerne med at vælge den rette løsning til indendørs affaldssortering, således at jeres virksomhed er klar og overholder de nye gældende regler på området når den nye forordning træder i kraft ved udgangen af 2022. Vi har et bredt udvalg af sorteringsskraldespande og skabe for en hygiejnisk og fleksibel håndtering af affald.

Få styr på affaldssorteringen

Vi hjælper jer med at få styr på affaldssorteringen. Vi har et stort udvalg af innovative og praktiske løsninger til sortering af forskellige typer af affald, og kan både tilbyde funktionelle affaldsskabe, skraldespande i forskellige størrelser, affaldsstativer mv. Alle vores løsninger kan tilpasses efter behov og er udført i et lækkert og stilrent design, for en hygiejnisk og fleksibel håndtering af affald.

Modul Care Maxi 2 kantine åben 50009-5

Affaldsstativer

Klik ind og se vores store udvalg af affaldsstativer med udtræk, som kan bygges ind i affaldsskabe og sorteringsvægge.

Affaldsklistermærker

Vi tilbyder affaldsklistermærker og skilte, som er udført i vinylkvalitet med permanent klæb. Klistermærkerne er farvekodet og har et piktogram efter de enkelte affaldstyper efter det system der er udarbejdet af Dansk Affaldsforening og Kommunernes Landsforening. Med korrekt skiltning kan I gøre det nemmere for jeres medarbejdere at sortere korrekt, så I som virksomhed overholder de gældende regler for affaldssortering.

Kemiskab

Kemiskabe

Kemikalieskabe der giver din virksomhed den nødvendige sikkerhed, når I skal opbevare vandforurenende eller endda let giftige væsker i bl.a. industrien og laboratorier. De er ideelle til små beholdere og dunke, har en solid konstruktion og er udstyret med spildbakke i bunden, som forhindrer spild og lækager i at løbe ud i din virksomhed.

Affaldsposer

Vi har et bredt udvalg af affaldsposer, som er designet og produceret i Sverige, hvor produktionen drives af elektricitet som er 100% fossilfrit. Affaldsposerne fås i størrelserne mini, midi og maxi og består af 3 sammensatte lag polyethylen, der gør poserne meget stærkere, men også meget tyndere end traditionelle affaldssække.

Udklip

Hvorfor nytter det at affaldssortere?

#1 Det er godt for klimaet

Bliver vi bedre til at affaldssortere, bidrager vi til en højere genanvendelsesprocent. Mere genanvendelse betyder mindre forbrænding, og mere genanvendelse mindsker forbruget af naturens ressourcer. Alt sammen medvirkende til en reduceret CO2 udledning.

#2 Det giver bedre brug af ressourcerne

Med korrekt sortering sikrer vi, at materialer genanvendes, og der spares på brugen af nye ressourcer.

#3 Det er et krav

Affaldssortering af det husholdningslignende affald er et krav, som alle arbejdspladser er forpligtet til at implementere inden udgangen af december 2022.