VI UNDERSTØTTER AVFALLSHIERARKIET

Avfallshierarkiet beskriver hvordan man som utgangspunkt oppnår et best mulig miljømessig resultat ved håndtering og behandling av avfall. Avfall er en verdifull ressurs, og derfor skal det ved behandling vurderes om avfallet kan klargjøres til gjenvinning, eller om det kan gjenbrukes.

Hos Modulo Systems designer, produserer og innreder vi alltid gjenvinningsstasjonene våre med tanke på avfallshierarkiet. Når vi innreder plassen, benytter vi alltid avfallshierarkiet som utgangspunkt. Og i innredningen vår streber vi alltid etter å løfte avfallet så høyt opp i hierarkiet som mulig.

I praksis betyr dette at vi allerede i designfasen tar utgangspunkt i at avfallet skal kunne gjenvinnes direkte – eller gjenbrukes mest mulig og mest hensiktsmessig. Vi kommer gjerne med inspirasjon til målrettet innredning av plassen, hvor vi prioriterer mest mulig gjenvinning og gjenbruk.

I innredningen vår har vi særlig fokus på de tre øverste trinnene i pyramiden – forebygging, direkte gjenvinning og gjenbruk – og en løsning fra Modulo Systems kan bidra til å skape oversikt og hjelpe til at avfallet håndteres i overensstemmelse med avfallshierarkiet.

Modulo Systems understøtter avfallsforebygging og prioriterer gjenbruk før gjenvinning før energiutnyttelse før deponering.

Korrekt innredning øker tilgjengeligheten, f.eks. i form av ensrettet brukerkjøring og adskilt bruker- og lastebiltrafikk. Korrekt og strategisk plassering av fraksjoner gjør en forskjell. La oss hjelpe deg med å skape en god og intuitiv innredning av plassen.

En god skilting er første skritt på veien til bedre sortering. Vi bidrar gjerne med god og informativ skilting, slik at de besøkende raskt finner riktig sortering.

Modulo Systems sørger for å integrere direkte gjenvinning på gjenvinningsstasjonen, slik at avfallet går et steg opp i avfallshierarkiet fra «annen nyttiggjøring» til «gjenbruk», og dermed hjelper Modulo Systems kommuner og forsyningsselskaper med å oppfylle verdensmål 12.5.1. Modulkonseptet vårt er svært fleksibelt og sikrer en komplett utnyttelse av den moderne gjenvinningsstasjonen, hvor det legges vekt på bærekraft med dedikerte områder til gjenbruk og direkte gjenvinning.

Det er mulig å samle inn avfall via droppbokser og eventuelt ha en komprimator under plattformen til etterbehandling. Oppe på plattformen vil det dermed være plassert en droppboks for å kaste i diverse materialer, og under plattformen vil det være etablert et rom for oppsamling fra droppboksene.

Skap de perfekte rommene og rammene for kunnskapsdeling om bærekraftig utvikling og undervisning om avfall, gjenvinningssortering og miljø. Skap oppmerksomhet med etablering av innovative og informative utstillingslokaler og læringsrom for kommunens brukere, skoleklasser mv.

Undervisningsfaciliteter

Skap inntekter og miljøgevinst ved å legge de riktige rammene for etablering av verksteder for renovering av f.eks. gamle sykler, møbler, harde hvitevarer mv. med sikte på videresalg.