VI UNDERSTØTTER AFFALDSHIERARKIET

Affaldshierarkiet angiver, hvordan man som udgangspunkt opnår det bedste miljømæssige resultat, når man skal håndtere og behandle affald. Affald er en værdifuld ressource, og ved behandlingen skal det derfor overvejes, om affaldet kan klargøres til genbrug, eller om det kan genanvendes.

Hos Modulo Systems designer, producerer og indretter vi altid vores genbrugspladser med affaldshierarkiet for øje. I vores indretning af pladsen, er affaldshierarkiet altid udgangspunktet, og i vores indretning bestræber vi os altid på at løfte affaldet så højt op i hierarkiet som muligt.

I praksis betyder dette, at vi allerede i designfasen tager udgangspunkt i at affaldet skal kunne genbruges direkte – eller genanvendes mest muligt og mest hensigtmæssigt. Vi kommer gerne med inspiration til målrettet indretning af pladsen, hvor genbrug prioriteres, så det fremmer mest mulig genanvendelse.

I vores indretning har vi især fokus på de tre øverste trin i pyramiden – forebyggelse, direkte genbrug og genanvendelse – og en løsning fra Modulo Systems kan bidrage til at skabe overskuelighed og hjælpe til at affaldet håndteres i overensstemmelse med affaldshierarkiet.

Modulo Systems understøtter affaldsforebyggelse og prioriterer genbrug før genanvendelse før energiudnyttelse før deponering..

Korrekt indretning øger tilgængeligheden f.eks. i form af ensrettet brugerkørsel, adskilt bruger- og lastbiltrafik. Korrekt og strategisk placering af fraktioner gør en forskel. Lad og hjælpe med at skabe en god og intuitiv indretning af pladsen.

En god skiltning er første skridt på vejen til bedre sortering. Vi biddrager gerne med god og informativ skiltning, så de besøgende hurtigt kan finde de helt rigtige sorteringer.

Modulo Systems sørger for at integrere direkte genbrug på genbrugsstationen, således at affaldet går et skridt op i affaldshierarkiet fra ”anden nyttiggørelse” til Genanvendelse, og derved hjælper Modulo Systems’ kommuner og forsyningsselskaber med for at opfylde verdensmål 12.5.1. Vores modulkoncept er yderst fleksibelt og sikrer en komplet udnyttelse af den moderne genbrugsplads, hvor der lægges vægt på bæredygtighed med dedikerede områder til netop genanvendelse og direkte genbrug.

Det er muligt at indsamle affald via dropbokse og eventuelt have en komprimator under platformen til efterbehandling. Oppe på platformen vil der således være placeret en dropboks for nedkast af diverse materialer,  og under platformen vil der være etableret et rum for opsamling fra dropboksene.

Skab de perfekte rum og rammer for vidensdeling om bæredygtig udvikling og undervisning om affald, genbrugssortering og miljø. Skab opmærksomhed med etablering af innovative og informative showrooms og læringsrum for kommunens borgere, skoleklasser m.v.

Undervisningsfaciliteter

Skab indtægt og miljømæssig gevinst ved at skabe de helt rigtige rammer med fokus på etablering af værksteder for renovering af f.eks. gamle cykler, møbler, hårde hvidevarer mv. med henblik på videresalg.