Återvinningscentral utan fundament

Modulo Beton-centralen byggs direkt på plats

 

Konstruktion av en traditionell återvinningscentral

En traditionell central konstrueras med L-element på fundament med fyllnadsmaterial under vägbanan

Konstruktion av en Modulo Beton-återvinningscentral

Modulo Beton-återvinningscentralen står direkt på underlaget och utrymmet under centralen utnyttjas exempelvis till förvaring och nedkast

Modulo Beton-centralen byggs direkt på plats – en teknisk förklaring

 

För att förstå hur en Modulo Beton-återvinningscentral är uppbyggd, måste vi först gå närmare in på tekniken bakom en ”vägkropp” som är det underlag under en återvinningscentral som gör att beläggningen klarar av de lastbilar som hämtar containrar.

Under återvinningscentralen har en ”vägkropp” konstruerats, vilket är den tekniska benämningen på en kombination av lösa material (grus och stabilgrus) och fasta material (betongasfalt eller beläggningssten)

Vägkroppen är oftast uppbyggd av flera komprimerade lager. Först kommer bottengrus, sedan ett lager stabilgrus, därefter bärlagret innan avslutningen med ett slitlager.

Lastbilarnas vikt

Lastfordonets vikt fördelas genom axlarna till hjulen, som belastar med hela axelns vikt på 2 eller 4 hjul. Beläggningen på en vanlig återvinningscentral är oftast dimensionerad för lastbilar med 13 tons axeltryck

Vikten fördelas på en liten yta

Hjulet belastar en relativt liten yta – inte mycket större än ett par handflator

Bärförmågan mäts i MPa

Vägkroppens bärförmåga mäts i MPa. Bärförmågan skall motsvara vikten och kraften hos de fordon som används på vägen. En lastbil med dubbla hjul eller supersingeldäck på 13-tonsaxel belastar med 0,66 MPa

 

Trycket fördelas

Från ytan sprids lasten ner genom beläggningen till nedre lager.  En genomsnittliga belastningen kan utan större fel baseras på en lastfördelning under 45 °, alltså fördelat som en kon ner igenom beläggningen.

Modulo Beton-modulerna fördelar vikten över en mycket stor yta

 

Varje Modulo Beton-modul väger mellan 8 och 13 ton. Benen är 18 cm tjocka och 3 m långa. Det ger en samlad belastningsyta för de båda två benen på 10 800 cm² – vilket motsvarar ett tryck på 1,1 kg/cm²

Lastbilen ovan (som beläggningen är dimensionerad för) har ett axeltryck på 13 ton. De 4 hjulen på lastbilen har vardera en kontaktyta på cirka 600 cm². 4 hjul på 600 cm² ger 2 400 cm² – vilket motsvarar 5,4 kg/cm²

Vad händer när bilarna kör upp på centralen?

 

Modulerna skruvas ihop med kraftiga beslag så att krafterna (belastningen från bilarna på plattformen) fördelas över flera moduler.

Belastningen från ett fordons kommer alltid att fördelas över flera moduler, vanligtvis 3–5 moduler!

Om en stor skåpbil på 3 500 kg endast belastar 2 moduler kommer trycket på beläggningen att öka från 1,1 kg/cm² till 1,27 kg/cm² – alltså en ökning på 15 %

Kom ihåg att återvinningscentralens vägkropp är dimensionerad för en belastning på 5,4 kg/cm²!

Slutsats

 

Om lastbilar kan köra på platsen nu klarar den också av en Modulo Beton-central. Modulo Beton-konceptet är perfekt för återvinningscentraler som är belägna på gamla soptippar där man vill undvika att gräva i jorden.