Modulär återvinningscentral

Nyckelfärdig och snabb installation

Lösningen har en monteringstid på 5-7 dagar och kan etableras på de flesta ytor

Den unika och patenterade modulära återvinningscentralen byggs av prefabricerade moduler som ger obegränsade möjligheter för storlek och layout. Beroende på önskade kapacitet kan en eller flera ramper etableras.

Den flexibla modul lösning kan utökas efter behov, och även demonteras och flyttas till en annan plats.

Lösningen kompletteras med kantbalkar, staket, styrskenor och påkörningsskydd till en komplett återvinningscentral .

Modulerna

prefabricerade moduler

Kräver inget fundament

Modulo beton återvinningscentralen står direkt på beläggningen, och ytan under platsen utnyttjas till exempelvis lagring och mottagning/behandling av produkter som kommer ner via ovansidans ”drop boxar”.

Läs mer om tekniken bakom här…..→

Modulär

Modulo Betons lösning består av standardmoduler samt speciella rampmoduler. Modulerna finns i flera storlekar: Standard modulerna är 3×3 m eller 3×4 m. Standard höjden är från 1m upp till 3,25 m.

Garanti

Modulo beton ger 10 års garanti på korrosion på modulerna, så sant man har ingått ett serviceavtal.

Konstruktionsklass

Alla moduler och andra betongkonstruktioner är utförda i aggressiv miljöklass C35/2400.

Modulstorlek

Modulerna finns i flera storlekar: Standard modulerna är 3×3 m eller 3×4 m med en standard höjd från 1m till 3,25 m.

Belastning

Belastningen kan varieras från 3,5 ton till 29 ton. Som standard bär modulerna en belastning på 9,5 ton och är därmed anpassade till de normala kraven på de flesta återvinningscentraler på 3,5 ton och även till tyngre fordon. Detta ger också en framtidssäkring. Vid en belastning på 9,5 ton är väggens tjocklek 18 cm.

Kantbalkar

Kantbalkarna på utsidan av modullösningen har en standardhöjd på 20 cm, men kan ändras efter önskemål. I kantbalkarna görs uttag till vattenavlopp enligt behov.

Ytan

Ytan är gjord av ett halkfritt material som ger en säkerhet både för fordon och medborgare i regn och vinterväder.

Sidoväggar

Sidoväggen- eller gaveln är väggen som avslutar modulen så att hela modullösningen blir omsluten. Modulerna har som standard två väggar, och vid en avslutning, till exempel upp mot ett containerbås, ska det som regel vara en tredje vägg i modulen. Den tredje väggen gör att modulen slutes åt alla håll. Väggen monteras före installationen.

Utsparningar i modulerna

Utsparning i modulens väggar görs enligt behov och önskemål. Vi kan göra dörröppningar i modulens väggar och etablera förbindelse mellan utrymmena. Se exempel på utnyttjande av utrymmen längre ned i texten.

Ventilation

Ventilationshål i modulerna designas och utformas av våra ingenjörer. De tar naturligtvis hänsyn till utformning, storleken av lösningen och vad anordningen skall användas till. Ventilationshålen ger ett korrekt ventilationsflöde så att fukt hålls nere.

Rampmoduler

Rampmoduler levereras i en standard storlek på 3×3 eller 3×4 m. De varierar i antal och längd beroende på höjden på modulerna. Här är en enkel översikt över längden på ramperna i förhållande till höjden på modulerna.

Sammanfogning av modulerna

Utsparning (hål) för montering av moduler och ramper är en del av den prefabrikerade processen. Det slutliga fastgörandet sker under monteringen som beskrivs i avsnitt 5 “Processen från design till montering”.

Trekantmoduler

Vi levererar också trekantmoduler, som ger möjlighet att snedställa containrar längs modulraden. Detta ger en kostnadseffektiv lösning med stor lagringsförmåga i modulernas källarutrymme.

Justeringar och tillbehör

Prefabricerade moduler och rampmoduler

Fallskydd

Det är ett myndighetskrav att det ska finnas fallskydd om höjden överskrider 1,50 m. Därför innehåller vårt koncept även detta.
Alla fallskydd som omger den angivna platsen är gjorda av fullgalvaniserat stål. De levereras i 3 eller 4 meter anpassade efter längden på modulen. Standardhöjden är 1 m, men de kan göras i olika höjder. På fallskydden monteras fasta beslag på benen. Beslagen bultas i betongkantbalken på modulen.
I sortimentet finns både fasta och öppna fallskydd. Det fasta är stationärt och kan inte öppnas, medans det öppna kan öppnas på mitten till vänster och höger sida och fästs på det angränsande stängslet. Det gör det lättare att bli av med avfallet. Se bilder på vårt sortiment.

Sliskar

Sliskar av galvaniserat stål skyddar användare av återvinningscentralen mot fallolyckor och förhindrar spill mellan modulen och containern. När sliskarna är uppfällda kan de även användas för att markera en stängd container. De levereras i mått som passar till längden på containern.

Fendrar

Fendrar skyddar betongmodulerna från skador i samband med hanteringen av containrarna. Fendrar leveras i olika material som trä, nylon, plast eller gummi. Bilden visar ett sätt att placera och installera en trä-fender på.

Styrskena för container

Placering och hämtning av containrar underlättas av styrskenor som även skyddar underlaget.

Modulo Systems levererar två olika alternativ. Antingen separata styrskenor i galvaniserat stål, för att fästas direkt i marken, eller i kombination med Modulo containermatta i återvunnen PE-plast.

Placering och hämtning av containrar underlättas av styrskenor som även skyddar underlaget. Containern glider in i styrskenan och stoppas av en stålkant på styrskenan. Styrskenorna leveras anpassade till de olika modellerna av containrar. Styrskenorna är tillverkade av galvaniserat stål och kan bultas fast i både asfalt- och betongytor.

Fleksibelt og flytbart underlag der beskytter asfalten mod slitage og samtidig dæmper støj fra håndtering af containeren. Modulo container mat er udført i selvhelende High Molecular Polyethylene med høj mekanisk styrke hvor småskader reparerer sig selv. Modulo container mat kan flyttes for rengøring og vedligeholdelse

Dörrar och portar till moduler

Dörrar och portar ger ett bra skydd mot drag, fukt, damm och smuts. Snabb öppning och stängning optimerar trafikflödet, ger en bättre inomhusmiljö och sparar energi. De kan låsas och ger därmed också en säkerhet mot stöld. Det finns ett urval av dörrar och portar: Standard dörrar: utvändiga och invändiga dörrar i olika storlekar med karm och möjlighet för låsenhet.

 

Brandsäkra dörrar: BS60 utvändiga och invändiga dörrar som uppfyller brandsäkerhetskraven.

Modulo Beton konceptet erbjuder moduler som kan användas till särskilt avfall där brandsäkra dörrar till förvaringsutrymmet under plattformen är ett rättsligt krav.

Portar: Det är möjligt att levera portar i olika mått och storlekar. Mer exakta portlösningar presenteras och beslutas i designprocessen.

Truckramper med varme

Uppvärmning i ramper

Det är möjligt att köpa till ingjutna värmekablar som automatiskt, beroende på temperaturen, håller plattformen och ramper fria från snö och is.

Personalutrymme

Det är en fördel att placera personalutrymmet uppe på modullösningen eftersom det ger en bra överblick över området.
Modulo Betong har partners som kan levera prefabricerade hus. De levereras till platsen och ska bara ha tillgång till el och vatten.
Det finns också möjlighet till mer skräddarsydda lösningar där personalutrymmet byggs enligt önskemål. Detta beslutas i designprocessen.

Skyltar

På dagens återvinningscentraler är god skyltning av stor betydning. Det gör att besökande snabbt hittar till rätt fraktion. Skyltarna på en återvinningscentral utsätts för hård belastning, och det är därför viktigt med en lösning som ger lång hållbarhet. Skyltarna ska i tillägg till att vara robusta också kunna erbjuda flexibilitet och möjligheter till grafisk utformning.

Moduler for vitvaror och återbruk

Modulo Systems kan erbjuda ett koncept bestående av två moduler på vilka det placeras förrådscontainrar med låsbara dörrar, för lagring av vitvaror. Besökarna kan själva sätta sina vitvaror, som kyl och frys direkt i containern, och lastväxlarbilen kan sedan hämta containern. En optimal lösning för både besökare och medarbetare på platsen. Besökarna kan leverera allt avfall uppe på rampen och medarbetarna slipper hantera de tunga vitvarorna. Sist men inte minst ger detta en översiktlig och estetiskt tilltalande plats.

Saxlift

I förbindelse med mottag av farligt avfall uppe på platsen, och senare transport ned i undervåningen, har vi integrerat en saxlift som fraktar det insamlade avfallet direkt ned i de specialdesignade rummen för lagring av farligt avfall.

Belysning

I samarbete med Philips Lightning kan vi erbjuda moderna, framtidsriktade belysningslösningar som ger en effektiv och estetiskt tilltalande belysning på återvinningscentralen och kringliggande områden.

LED-belysningen av återvinningscentralen ger en betydlig reduktion av energiförbrukningen jämfört med traditionella belysningslösningar. LED-ljuskällans livstid på ca. 60 000 timmar, jämfört med traditionella ljuskällors ca. 10 000 timmar, betyder samtidig ett markant lägre behov för underhåll. Med en årlig brinntid på ca. 4 000 timmar blir förväntad livstid således på ca. 15 år. Det vita ljuset ger också en mer precis och behaglig upplevelse av omgivningarna.

Utnyttjande av utrymmet under modulerna

Modulo Beton bygger på konceptet “100% över & 100% under”. Till skillnad från traditionella återvinningscentraler, kan utrymmet under modulerna användas till 100% till olika ändamål.

De inre måtten beror naturligtvis på vilka modulstorlekar som väljs till projektet. Modulerna är konstruerade så att det alltid är öppet mellan modulerna eftersom de bara har två sidor. Därför är den naturliga utformingen av rummen långa och smala. Det är möjligt att göra utspårning i modulens sidor, så man kan få större rum med dörröppningar. Det fogas mellan modulerna för att hålla regnvatten ute. Därutöver görs ventilationshål i modulerna så att det skapas luftventilation och kondens motverkas.

Förvaringsutrymmena under den modulära plattformen kan användas till olika ändamål. Exempelvis:

Farligt avfall

Modulen för farligt avfall är certifierat för säker lagring av farligt avfall. Modulerna är utformade och konstruerade på samma sätt som en vanlig standard Modulo beton-modul, med den stora skillnaden att farligt avfall-modulen levereras med botten, vilket innebär att de är täta och brandsäkra. Se mer under menyn och Farligt avfall. “Farligt avfall”.

Containrar och behållare under plattformen

Genom vårt samarbete med EnviroPac erbjuder vi bland annat:
Att EnviroPacs komprimator kan placeras under plattformen så att chauffören bara behöver plocka upp den lösa containern. Detta minskar kostnaderna eftersom det endast är containern som skall transporteras. Innehållet hålls torrt vilket betyder en viktminskning.
Ett EnviroPac underground inkast kan monteras på moduldäcket och avfall som tx. tidningar, plastflaskor, osv. blir behandlat under däcket.

Toalett och omklädning

Modulo beton har utvecklat prefabricerade omklädnings- och toalettmoduler tillpassade den modulära återvinningscentralen. Modulerna är på 10 kvadratmeter och innehåller separat toalett, dusch och omklädning. Modulerna installeras – som resten av återvinningscentralen på en dag eller två.

Det är stort sett bara fantasien som sätter gränserna. Vi har etablerat rum för många olika ändamål, som; lagring av containrar, tunnor, kärl, skyltar, garage, verkstad mm.

Designprocessen

Designfasen är en process som inte tar mer än ett par dagar. Sen har ni 2D- och 3D-ritningar till en ny återvinningscentral.

Grundplansritning

Vi behöver egentligen bara en grundläggande måttsatt karta/skiss av området och information om era behov och önskemål. Det är oftast information om vilken typ av grund/yta, trafikvolym, antal besökare, in- och utkörning, antal fraktioner och behov och önskemål till utnyttjandet av utrymmet under modulerna. Kartan/skissen måste vara i antingen AutoCAD eller PDF-format.

Designförslag

Våra arkitekter och ingenjörer gör därefter 1-2 designförslag, där vi tillsammans väljer den bästa lösningen. Det finns alltid rum för justeringar i denna process, men det slutliga målet är att vi gemensamt kommer fram till ett designförslag som passar era önskemål till en framtida återvinningsplats.

Visualisering

När 2D-ritningen är på plats gör vi ett antal 3D-ritningar där ni får en “realistisk” bild av Modulo beton återvinningscentralen. Detta är ett utmärkt verktyg för att få den slutliga bilden av platsen och ett helhetsintryck av hela området. Den kan också användas i beslutsprocessen, där ledning, styrelse eller andra instanser ska ha inblick i Modulo beton-konceptet.

Krav til platsen för installation av moduler

Moduler kan typisk installeras på det existerande underlaget, så sant det är någorlunda jämnt.

Underlag

Modulerna monteras på en stabil och lämplig yta. Vanligen asfalt eller SF-sten. Det krävs inget fundament under modulerna om de monteras på en relativt stabil yta. Modulerna spänns ihop med bultar och stora spännskivor, som håller lösningen samman till en enhet och ger en hög stabilitet.

Grunden ska ha en bärförmåga på 1,6Kg/cm2

Är det risk för stora sättningar ska någon form av fundament övervägas. Det kan till exempel gälla på ett område där det tidigare har varit vatten och därmed en instabil yta. Det fodras en lutning på ytan så att regnvatten och liknande kan rinna bort från modulerna. Vi rekommenderar en lutning på 1% -2,5%.

Produktion och installation

Produktionsfasen tar 6-8 veckor, varefter monteringen kan starta omedelbart.

Produktion

Produktionen sker på en av våra underleverantörers fabriker. Våra underleverantörer är ISO-certifierade

Modulerna tillverkas i formar som är designade efter våra Modulo Beton teckningar och mått. Produktionstiden är 5 till 10 veckor beroende på orderns storlek.

Transport

Transporten av betongmodulerna sker vanligtvis på lastbilar. Lastbilarna kommer med modulerna i den ordningen som de ska installeras. (I vissa tillfällen, när lokaliteten ligger i närheten av en djuphamn kan det vara aktuellt att genomföra transporten på köl)

Installation

Modulerna lossas från lastbilarna med en hjullastare eller mobilkran. En mobilkran placerar sedan modulerna enligt monteringsplanen. Efter att mobilkranen har satt upp modulerna installeras de sista detaljerna som ger den samlade finishen.

De sista detaljerna är fendrar, styrskenor, fallskydd, dörrar osv. Vi avslutar med att foga mellan modulerna så att byggnaden blir vattentät.

Installationstiden är beroende av projektets storlek och tar ca. 3-7 dagar.