AALBORG KOMMUN

Aalborg Återvinningscentral

Aalborg Renovation behövde en komplett avfallslösning som innefattade allt från själva byggnaden och inredning från golv till tak.

Modulo Systems levererade och installerade över 100m2 prydlig och färdig byggnad med inredning för farligt avfall – och sedan installerades byggnaden på mindre än en vecka.

Genbrugspladsen Over Kæret
Over Bækken 2
9000 Aalborg
Danmark

Filter by

Byggnad för farligt avfall

Byggnad för farligt avfall – en totallösning klar att användas, på mindre än en vecka.

Modulerna är specialdesignade, certifierade och arrangerade för förvaring av farligt avfall, så att farligt avfall separeras från resten av återvinningsplatsen och förvaras säkert.

Aalborg renovering fick möjlighet att kombinera modulerna till exakt den storlek och det design som dom önskade.

Utöver detta har Modulo Systems levererat och installerat all utrustning inkl. ventilation, belysning, golv, avfallsfat, oljebar och med mera för att göra lösningen komplett.

Aalborg over kæret 2
Aalborg over kæret 7

Täta och bakterievänliga dörrar

På återvinningsstationen är det alltid tät trafik och mycket folk. Det innebär också att besökarnaanvänder samma saker som, kvastar, spadar, räcken och speciellt dörrhandtag. Modulo Systems har bidragit till att minska risk för smitta från ovan nämnda genom att installera automatiska dörrar, vilket är känt från bland annat stormarknader. Förutom att det är en bakterievänlig lösning ger detta även en bra mängd ljus inne i byggnaden, vilket ger en bättre arbetsmiljö för platsens anställda.

Flexibel – med möjlighet till expansion

För att bevara miljön på bästa möjliga sätt behöver vi öka sorteringsraden. Det gäller även för farligt avfall, där det ständigt kommer flera. Därför är det viktigt att avfallsbolagen och kommunerna är redo att anpassa sig till gällande lagstiftning. Modulo Systems erbjuder flexibla helhetslösningar där det är möjligt att vid behov utvidga platsen då byggnaderna består av modulära betongelement. Lösningen är därför extremt flexibel och till ett ekonomiskt attraktivt pris.

billede-på-vej