Kommunen var igennem proces hvor de så på forskellige løsninger. De så besøgte Ludvika kommunes Modulo beton referenceløsning, og mente at dette var den ideelle udformning af en genbrugsplads.

Genbrugspladsen til Askersund  består af 17 container fraktioner. Modulerne er  2,5 meter høje, hvilket giver en god højde til lager og ca. halvdelen af arealet vil blive opvarmet.

Udover de almindelige containerfraktioner er der modtagelse for farligt affald og elektronik på selve platformen med opbevaring/lager af både farligt affald og elektronik under modulerne. Omklædning er placeret i underetagen af modulerne med både fuld omklædningsfaciliteter til både kvinder og mænd. Et 48m2 Kontor/kantine/toilet bygning er placeret oppe på toppen af disse moduler og giver dermed et rigtig godt overblik ud over hele pladsen.

Ved siden af omklædnings-modulene er der udført en aflukket vaskehal under modul-dækket der benyttes af personalet. Der er yderlige 4 høje moduler med en højde på 3,7m hvor pladsens maskiner skal parkeres aflåst.

Der er også placeret 6 dropbokse på modul dækket med nedkast til mini container/beholdere under modulerne. Det er til fraktionerne så som farligt affald og elektronik. Askersund har også valgt modulo Systems støjdæmpende container-måtter med styreskinner til alle 17 fraktioner.

Genbrugspladsen i Askersund bliver opstillet i slutning af juni, 2017 med åbning umiddelbart efter.