Modulo Systems har indgået aftale med GE Healthcare om design og konstruktion af en ny genbrugsplads på fabrikken i Uppsala. Til modsætning fra kommunernes genbrugspladser er der her lagt vægt på truckkørsel til fraktionerne, og så selvfølgelig opbevaring og håndtering af farligt affald. Langs rampen er der plads til 8 containere og 4 komprimatorer der håndterer fabrikkens daglige kontoraffald inden for almindelige fraktioner som Pap, papir, metal, glas osv.

Løsningen har Modulo Systems modultag over de enkelte containere, samt et fritstående modulbyggeri til farligt affald komplet med EX punktudsugning fra de enkelte fade og beholdere, spildbakker, og elefantriste.

Under genbrugspladsen er der udført 12stk.  24M2 store rum til opbevaring af det færdigpakkede farlige affald.

Pladsen skal være idriftsat medio September 2017.

Udgangspunktet for designet er en workshop som Modulo Systems afholdte den 16. december. På workshoppen var alle relevante aktører med, herunder bruger, ledere, driftsfolk og Ragn-Sells som står for afhentningen af det sorterede affald.

Genbrugsplads til GE Healthcare