Modulo System har udviklet et skiltekoncept til bedre sortering af affaldet i såvel virksomheder og andels- og boligforeninger. Affaldskiltene der opsættes i skralderummet eller på affaldspladsen forklarer med såvel piktogrammer, billeder og tekst, hvilket affald der skal i den pågældende container.

Under udarbejdelsen af skiltene har vores grafikere lagt vægt på at gøre det enkelt og forståeligt. Skiltene er farvekodet efter de enkelte affaldstyper efter det system der er udarbejdet af Dansk Affaldsforening og KL. f.eks. er farligt affald rødt, papir blåt og pap gråt.

Det er ganske få år siden, at alt affald røg usorteret ud som brændbart affald. Nu ved vi, hvor vigtigt det er at sortere rigtigt. Der er rigtig meget affald, der kan genbruges, og det er vigtigt, at affald sorteres, der hvor det opstår. Desuden kan boligforeningen, andelsforeningen eller virksomheden ofte reducere omkostningerne for bortskaffelsen af affald ved at kildesortere det. Sorteringen starter i hvor affaldet bliver skabt, og en let og forståelig skiltning hjælper med at affaldet bliver sorteret korrekt.