Modulo Systems har afviklet en Workshop med Assens Forsyning hvor medarbejderne fik chancen til at udvikle deres drømmevision af fremtidens genbrugsstation.

Modulo Systems havde lavet en skitse af pladsen i størrelsesforhold 1:87 på et stort underlag, og med Modulo Systems byggeklodser kunne deltagerne bygge og skabe en løsning efter deres behov og ønsker. Når der bygges med klodserne får deltagerne en unik mulighed for at skabe et godt overblik mht. til placering af Modulo rampen, containerne og andre aktiviteter. Overblikket er ligeledes med til at sikre at der bliver plads til de aktiviteter som deltagerne vil have med på den nye genbrugsstation. Desuden er der muligheden for hele tiden at ændre designet igennem hele .

Modulo Systems har talt med Søren Rasmussen fra Assens Forsyning om hvorfor de valgte at lave en Work Shop med Modulo Systems

 

Det er vigtigt for os, at få medarbejdernes ideer og tanker med ind i alle driftsprojekter. Det er det personale med ”hands-on erfaring” fra driften af vores pladser, som også kan bidrage med mange gode indretningsideer til fremtidens pladser. Kort sagt: Vi ønsker at spille hinanden gode. 

Vi havde valgt at 8 driftsmedarbejdere skulle deltage i workshoppen. Disse var udvalgt ud fra en bred pallette af kompetencer, både kompetencer som er opnået hos os, men også kompetencer som de har med i bagagen fra tidligere ansættelser. Det har været vigtigt for os, at gøre brug af medarbejdernes viden indenfor bl.a. drift og indretning af genbrugspladser, kundeservice, sikkerhed og logistik. 

Inden workshoppen blev skudt i gang, har vi været i dialog med Modulo Systems ang. de fysiske rammer og begrænsninger som berører vores projekt. Disse rammer er videreført til selve arbejdet på workshoppen og har været opstillet som vilkår for det videre arbejde. Workshoppen resulterede i masser af god dialog, et sparringsrum for nytænkning og ønsketænkning samt konkrete forslag fra medarbejderne til indretningen af pladsen. 

Alle deltagende medarbejdere udtaler efterfølgende, at workshoppen var god og lærerig.

Efter workshoppen har Modulo Systems udarbejdet en endelig skitse i 2D, som Assens Forsyning kan præsentere for direktionen og bruge i den videre proces.

Læs mere her http://modulo.systems/workshop/