-och är därmed först med Modulo-beton i Sverige för sin nyligen invigda återvinningscentral. Nässjö Affärsverk AB har länge sett behov av en ny modern återvinningscentral och önskade uppgradera med nyinvestering inom nuvarande område (Boda Avfallsanläggning) för att förbättra och öka tillgängligheten för kunderna.

nassjoe-1-1024x683

nassjoe-2-1024x341
Modulo-beton uppfyllde Nässjö Affärsverk ABs krav vid upphandlingen och kunde erbjuda flexibilitet, bästa nyttjande av utbyggnadsområdet och snabb installation till det mest fördelaktiga priset.

nassjoe-3-1024x341

nassjoe-4-1024x341
Det är inga rampmoduler till de 104 modulerna. Dessa ligger i marknivå och man har kunnat utnyttja naturlig höjdskillnad på området. Det innebär att man kör direkt ut på modulerna via en
infart och kör ut igen samma väg. Modulerna är 2,4 meter höga. Utrymmen under modulerna ger en smart förvaringsplats för material, redskap, etc.

nassjoe-5-1024x683

Inga rampmoduler

nassjoe-6-1024x341