Den 18 december 2012 öppnade Sønderborg Forsyning återvinningscentralen i Gråsten som har genomgått en stor renovering sedan juli 2012. Den blev klar en månad tidigare än planerat – redo för julruschen. Den nyrenoverade återvinningscentralen ska ta emot avfall rån 10-15.000 hushåll i Gråstenområdet.

2012-12-18 13.23.00

Denna plats är framtidens återvinningscentral där byggnaden för farligt avfall, elektroniskt avfall och personalutrymmen mm är tillverkade av återvinningsbart material. De har solceller på taket för uppvärmning. Containerdelen är uppbyggd av mobila enheter som antingen kan avlägsnas eller återanvändas till andra ändamål. Det är en åtevinningscentral som omdefinierar betydelsen av ordet återvinning!

2012-12-18 13.48.36

2012-12-18 13.48.56

Containerdelen är uppbyggd kring Modulo Betons koncept med plats för 18 containrar. Centralen är uppdelad i tre körfält med möjlighet att köra upp och ner i varje ände. Det finns containrar på båda sidor av lösningen som är lättillgängliga för medborgarna. Detta gäller även tidigare tiders besvär med att behöva lyfta och kasta avfallet uppåt.