Affaldsbekendtgørelsen foreskriver at farligt affald skal separeres og opbevares forsvarligt.
Modulo beton har udviklet et certificeret modul til opbevaring af farligt affald, som fuldt ud lever op til Affaldsbekendtgørelsens krav, samt EU’s PGS 15 direktiv!

Affaldsmodulerne fremstilles af beton, der i modsætning til metalcontainere holder samme udseende årti efter årti.

Modulet leveres med 1100L spildsikkert kar, med overliggende elefantrist. Karret er 2-delt, og leveres med individuelle spildbakker, der kan tages ud og rengøres

Modulet er brandsikkert i 60min, leveres med branddør med automatisk lukning og eksplosionssikker belysning og elinstallation.

Modulerne leveres med løftebeslag, så modulerne kan flyttes efter behov.

Modulerne kan sammenbygges, så affaldstyper kan adskilles. De sammenbyggede moduler former en Miljøstation med sorterings bord under det overdækkede område udenfor
Modulerne bliver typisk nedfældet så paller med affald kan bortkøres med gaffeltruck.
De sammenbyggede moduler bliver overdækket med et opaliseret plasttag, og indhegnet med aflåselig port. Dette skaber en vandalsikker helhed, som samtidig skaber orden i affaldet

Sikkerhed:
I forbindelse med sammenbygningen leverer Modulo beton det påkrævede sikkerhedsudstyr, som inkluderer brandslukker, brandtæppe og øjenskylle station

Specifikationer
Fysiske mål:
Højde: 2745 mm
Brede 3000 mm
Længde 3000 mm

Ventilation:
Eksplosionssikker mekanisk ventilationsanlæg, med luftudskiftning 1 gang pr. time.

Brandmodstand:
Modulet er brandsikker 60 min. Testet i henhold til EU standard BCS B35 (XP P18-305) Modulet leveres med en selvlukkende BD60 branddør udført i stål.

Belysning:
Modulet leveres med et eksplosionssikkert 2x18w lysstofarmatur, med tilhørende eksplosionssikker el installation.

Lastekapacitet:
Elefantristen har en lastekapacitet på 1500 kg/m2.