Workshop

Innovativ workshop

Deltagerne fra alle dele af organisationen bliver inddraget, og føler ejerskab i udformningen og indretningen af fremtidens genbrugsstation.

Vi giver et værdifuldt indspark!

Deltagerne fra alle dele af organisationen bliver inddraget, og føler ejerskab i udformningen og indretningen af fremtidens genbrugsstation.

Formål

Ved hjælp af byggeklodser vil deltagerne komme med deres input til indretningen af genbrugsstationen. Modulo Systems tilsikrer at deltagernes erfaring
og viden kommer i spil, og vi kommer hele vejen rundt. F.eks. placering af containere, faciliteter, driftsoptimering osv.

Workshop

Workshoppen vil starte med en præsentation af
de de nerede spilleregler og Modulo Systems vil præsentere nogle ideer, der kan bruges til indretningen af genbrugsstationen; Herefter vil gruppen blive opdelt i mindre grupper. Hver gruppe skal præsentere deres forslag for de andre grupper og der tales om fordele og udfordringer i hvert forslag.

Deltagere

Der kan deltage op til 12 personer i workshoppen. Udvælgelse af deltagere handler om at sikre, at de ”rigtige” mennesker deltager, for at sikre størst muligt vidensgrundlag, beslutningskompetence og kvalitet på netop det område, som processen omhandler.

Fremlæggelse af skitsetegning

Skitsetegningen besluttes og Modulo Systems laver endelig tegning af projektet og det videre forløb aftales. Skitsetegningen vil blive udformet efter de fremtidige behov med tydeligt hensyn til den daglige drift og borgernes oplevelse, men hvor ledelsens og medarbejdernes input præger resultatet.