Skilte til skralderum

Affaldskilte og klistermærker til skralderum og affaldspladser i boligbyggeri

God skiltning med de rigtige affaldsskilte, holder orden og øger sorteringen

Det er ganske få år siden, at alt affald røg usorteret ud som brændbart affald. Nu ved vi, hvor vigtigt det er at sortere rigtigt. Der er rigtig meget affald, der kan genbruges, og det er vigtigt, at affald sorteres, der hvor det opstår. Desuden kan boligforeningen ofte reducere omkostningerne for bortskaffelsen af affald ved at kildesortere det. Sorteringen starter i boligforeningerne, og en let og forståelig skiltning, med gode affaldsskilte hjælper med at affaldet bliver sorteret korrekt.

Alu-sandwich skilte A3

Vores affaldsskilte er i størrelsen A3, udført i 3mm alu-sandwich-plader. har 4 forborede monteringshuller og afrundede hjørner. Alu-sandwich-plader holder til vind og vejr, og selvfølgelig det hårde miljø i skralderummet

Under udarbejdelsen af affaldsskiltene har vores grafikere lagt vægt på at gøre det enkelt og forståeligt. Skiltene er farvekodet efter de enkelte affaldstyper efter det system der er udarbejdet af Dansk Affaldsforening og KL. F.eks. er farligt affald rødt, papir blåt og pap gråt.

Alle skiltene har både tekst, piktogram og billeder der viser eksempel på affaldet til den enkelte fraktion.

Klistermærker

Vores klistermærker er i størrelsen 15x15cm, udført i  vinylkvalitet med permanent klæb. Klistermærkerne har et mat udseende, og kan bruges udendørs.

Klistermærkerne anvender den samme farvekodning og piktogrammet fra aluminiumskiltene. Klistermærkerne er farvekodet og har et piktogram efter de enkelte affaldstyper efter det system der er udarbejdet af Dansk Affaldsforening og KL. f.eks. er farligt affald rødt, papir blåt og pap gråt.