Konsulentydelser

Modulo Systems har en palette af konsulentydelser rettet mod affalds- og genbrugsbranchen

Klik på pdf dokumenterne nedenfor, for at læse mere om de enkelte produkter

Driftsoptimering

Modulo Systems frisætter ressourcer ved at kompetanceudvikle, synliggøre opgaver og processer, skabe gennemsigtighed og implementere bedre styring.

Med fokus på organisering, kompetencer, værdier og kultur bidrager vi til, at organisationens fulde potentiale realiseres.

Workshop

Modulo Systems innovative workshop sikrer at deltagerne fra alle dele af organisationen bliver inddraget, og føler ejerskab i udformningen og indretningen af fremtidens genbrugsstation.

Modulo Serviceaftale

Med en serviceaftale er I sikret den daglige drift og sikkerhed for brugerne af genbrugspladsen.

En forudsætning for en optimal funktion af pladsen er, at pladsen holdes ved lige og service- res med passende mellemrum, så eventuelle fejl bliver fundet og afhjulpet, inden de bliver kritiske. Det er ikke uden grund, at der er øget fokus på overholdelsen af de lovpligtige sikkerhedseftersyn, for i sidste ende handler det jo om sikring af personer og værdier.

Rådgivning

Modulo Systems tilbyder rådgivning og sparring der linker visionerne og fremtidens krav og resulterer i innovative løsninger med optimal driftsøkonomi.
Vi er helt på forkant med udviklingen såvel inden for affaldsbehandling som den teknologiske- som skal understøtte  visionerne on en effektiv resourcepark  med tydeligt hensyn til den daglige drift og borgernes oplevelse.