Blokke

Kommer i 6 størrelser, der gør ethvert projekt realiserbart!

Fleksible byggeklodser i beton til kummer og inddæmning af løse materialer som f.eks sand, ler, grus, kompost, haveaffald, tøsalt

Blokkene kan yderligere anvendes til hal-byggeri, oversvømmelsesbarrierer, kanter ved åer, kanaler og vandløb, skydebaner, brandsikre vægge, støjmure, fisketrapper og sprængningsvægge. Kun fantasien sætter grænser.

Legende let – Næsten som Lego klodser i beton

Blokkende stables let til faste og stabile vægge med uendelige muligheder. klodserne kan adskilles, nedtages og opstilles på ny et helt nyt sted.

Perfekt til kummer, planlagre og begrænsningsvægge

Lette at installere

Holdbare og hårdføre

Kan genbruges i det uendelige

Økonomiske

Kundecase – Aarhus Havn

Modulo Systems leverer 4 mure opbygget i Modulo Block. Murene er hver 108m lange og består af 332 blokke. Båsene skal anvendes til forbrændingsflis.

Bygninger

Med Modulo block kan man opføre bygninger og lagerhaller hurtigt og prisrigtigt. Både døre/porte og tagelementer kan fremstilles i forvejen, og selve bygningen opstilles på meget kort tid.

Bygningerne anvendes typisk til maskinhal, materialer, lade eller opbevaring

6 størrelser

Kommer i 6 størrelser, der gør ethvert projekt realiserbart!

Hvor højt kan væggen bygges?

Vi beregner for jer

Vi assisterer med råd og rådgivning om væggenes opbygning, på baggrund af oplysninger om det materiale, der skal opbevares,

Materialernes densitet

Alle materialer har forskellig densitet. Materialets densitet og interne friktionsgrad afgør, hvor højt man kan udføre kummevæggen.

100% genbrugsmateriale

Når vores betonbiler kommer hjem med overskydende beton fra en kundesag, så støber vi blokke af restbetonen. Hvis betonen ikke var blevet anvendt til blokke, ville den have været udlagt på jorden, og sendt til nedknusning.

Let at montere

Alle blokkene er monteret med 2,5t løfteankre som gør at man kan flytte blokkene hurtigt og let - men samtidig montere med stor præcision

Inspiration